Inleiding

Het is zo ver. Het programma van de Hervormingsagenda is afgerond. Van 2020 tot en met 2023 hebben wij samen met partners en inwoners hard gewerkt aan de bewegingen in het sociaal domein:

 • Van apart naar gewoon  
 • Van deelprobleem naar totaaloplossing 
 • Van zorgen voor naar zorgen dat 
 • Van individuele oplossingen naar het samenbrengen van vragen 

Deze bewegingen waren al ingezet met de decentralisaties in 2015. Met het programma hebben wij ze versneld en versterkt. Van het denken vanuit de wetten zijn we meer gaan denken vanuit de leefwereld en logica van de inwoner. Dat vraagt om over en door de wetten heen te denken. De komende jaren krijgt dat in de Koers Sociaal Domein nog verder vorm.  

We hebben aan 6 inhoudelijke sporen gewerkt: 

 1. Sterke sociale basis: inwoners kunnen – met elkaar – langer of eerder zelfredzaam zijn en zo nodig dichtbij ondersteuning vinden. 
 2. Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis: inwoners kunnen langer of eerder zelfstandig thuis wonen in een geschikte woning met stut en steun en voorzieningen in de buurt. 
 3. Jeugd - herstel in het gewone leven: kinderen, jongeren en gezinnen vinden oplossingen voor uitdagingen in hun leven eerder. En zo veel mogelijk in het gewone leven – thuis of op school.  
 4. Participatie - het potentieel verzilveren: meer regie en samenhangende oplossingen voor inwoners met participatievragen. Vooral gericht op mensen die langdurig in de bijstand zitten. 
 5. Wonen en Zorg: het realiseren van meer woonzorgvarianten in inclusieve en toegankelijke wijken. Sterk verbonden met spoor 2. 
 6. Eén gezin, één plan: komen tot meer regie en doorbraken bij gezinnen met meervoudige en complexe problematiek. 

Het programma heeft gezorgd voor de benodigde randvoorwaarden om de hervormingen in de praktijk te brengen. Om zo tot nieuwe manieren van denken en werken te komen. Ideeën op papier werden pilots in de praktijk. Betere oplossingen en aanpakken zijn ontwikkeld, waardoor inwoners beter geholpen worden.  

Het was zoeken, uitproberen, bijstellen en nogmaals evalueren. Samen leren dus. Als gemeente, maar ook met partners en inwoners. Hoewel er altijd genoeg te doen blijft, mag het resultaat er zijn. 

Op deze site staan de opbrengsten van het programma. 

Veel leesplezier! 

Dorrit de Jong, Michiel van Willigen en Paul Guldemond 

Wethouders Dorrit de Jong, Michiel van Willigen en Paul Guldemond

Op deze site staat de verantwoording van het programma van de Hervormingsagenda Sociaal Domein. Het is zo gemaakt dat je vanaf de startpagina makkelijk de gewenste informatie kan vinden zonder alle pagina’s door te hoeven. Je kunt steeds weer makkelijk terug met de knop Home. Om te veel toelichting te voorkomen staat bij de teksten geregeld een link naar een document met meer achtergrondinformatie zoals eerdere stukken.   

Veel onderwerpen worden verduidelijkt met concrete voorbeelden in de vorm van een artikel of filmpje dat je aan kunt klikken.   

Hoewel de meeste onderwerpen op de startpagina voor zich spreken, toch een korte toelichting hieronder.  

 • In Resultaat inwoner beschrijven we van de verschillende sporen de voortgang en resultaten voor de inwoner over de afgelopen 4 jaar en de gerealiseerde hervormingen.   
 • Anders denken en werken gaat verder in op de nieuwe manieren van denken en werken die zijn ontstaan en ontwikkeld. Hierin spelen de uitgevoerde pilots een belangrijke rol.  
 • Bij het onderdeel Systeemveranderingen belichten we de systeemkant van de verandering. Het gaat dan over onderwerpen als financiering, sturing, monitoring en de begroting.  
 • De tijdlijn plaatst het programma in een bredere context voor en na het programma en beschrijft de belangrijkste externe ontwikkelingen onderweg die invloed hadden op het programma.  
 • Communicatie geeft een overzicht van wat we gecommuniceerd hebben inclusief alle nieuwsbrieven en Halfjaarrapportages.  
 • Financiële verantwoording geeft een overzicht van de verschuiving van gelden van zwaar naar licht, de behaalde besparingen en de financiële aandachtspunten.  
 • In Conclusies en aanbevelingen beschrijven we de belangrijkste geleerde lessen die relevant zijn voor de raad.  
 • Tot slot staat in Vervolg hoe het programma wordt opgevolgd door de Koers Sociaal Domein.  

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraakexterne-link-icoon

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een berichtexterne-link-icoon

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsappexterne-link-icoon: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

© 2024 /sociaaldomein