Communicatie

Met de Hervormingsagenda hebben we, samen met onze partners, een beweging in gang gezet. Een andere manier van denken en werken aansluitend op de maatschappelijke ontwikkelingen. Hiervoor was het cruciaal dat we als gemeente samen met onze partners optrokken, continu met hen in gesprek bleven en informatie uitwisselden.

Interactie

Zoveel als mogelijk hebben we partners, inwoners en medewerkers betrokken en organiseerden we interactie. Dit deden we bijvoorbeeld via stadsdialogen, gesprekstafels, werk- of informatiebijeenkomsten, symposia, werkbezoeken en buurtontmoetingen. We communiceerden over deze ontmoetingen en de resultaten hiervan.

Zichtbaarheid

Met communicatie hebben we actief gewerkt aan het bekend maken van de beweging van de Hervormingsagenda en wat dit concreet betekent voor inwoners, partners en medewerkers. Dit deden we bijvoorbeeld aan de hand van concrete mijlpalen, voorbeelden en ervaringsverhalen. Deze informatie hebben we gedeeld via de Swollenaer, social media, persberichten en -interviews.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief is één van de communicatiemiddelen die we vier keer per jaar hebben ingezet om resultaten te delen. In de loop van de tijd heeft het lezerspubliek van deze nieuwsbrief zich behoorlijk uitgebreid. Aan het einde van het jaar 2023 hadden we rond de 650 abonnees. Hiermee hebben we een effectief communicatiemiddel neergezet dat ook na afloop van de hervormingsagenda voortgezet zal worden.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraakexterne-link-icoon

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een berichtexterne-link-icoon

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsappexterne-link-icoon: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

© 2024 /sociaaldomein