Leren en ontwikkelen

In het eerste jaar van het programma lag de focus vooral op het verantwoorden van de (niet behaalde) besparingen. Langzaamaan keerde dat naar aandacht voor de (systeem)veranderingen en voor de inhoud. We deden steeds meer positieve ervaringen op met nieuwe werkwijzen zoals bijvoorbeeld de inkoop van de thuisondersteuning. Door deze succesvolle veranderingen, kwam het lerende aspect steeds meer naar voren. Waardevolle inzichten ontstaan door meer ruimte te geven aan uitproberen en leren en dit actief toe te passen in de praktijk. Steeds met het perspectief van de inwoner voorop. 

Uitdagende en helpende factoren en aanbevelingen 

Door deze ervaringen werden de resultaten steeds beter en kregen de hervormingen steeds meer invulling. Daarom een sterke aanbeveling om te blíjven leren en ontwikkelen. Ook in drukke tijden. 

  • Geef leren en ontwikkelen een vaste plek in de organisatie. Geef het tijd en ruimte en zorg dat evaluaties goed gefaciliteerd worden om er het beste uit te halen. Anders denken en werken vergt training, tijd, aandacht en begeleiding. Zonder dat blijven we doen wat we altijd al deden. Beloon het leren, het niet weten en uitproberen.  
  • Leren vraagt ruimte om te kunnen experimenteren en daarin ook accepteren dat niet altijd alles gelijk goed gaat en kan schuren. Dit kan negatieve reacties oproepen bij inwoners en partners in de stad. Blijf in dit geval zowel organisatorisch al bestuurlijk verder kijken dan individuele gevallen en oog houden voor de gehele verandering. Zonder wrijving geen glans. 
  • Wees voorbereid op succes. Veel pilots bleken succesvol. Op het moment van succesvolle evaluatie was vaak nog onvoldoende nagedacht over vervolg en borging in de reguliere organisatie. Voorkom deze stagnatie door voorbereid te zijn op succes en eerder te kijken wat er nodig is voor uitrol, implementatie en borging en faciliteer dit. Begin niet aan pilots als er geen capaciteit of financiële ruimte is om ze bij succes te implementeren. Niet alles hoeft overigens automatisch over de hele stad uitgerold te worden. Gericht keuzes maken in gebied of doelgroep geeft ook focus en daarmee effectiviteit voor de uitrol. 
  • Leer in alle lagen van de organisatie. Bij uitvoering, beleid, management en bestuur en met partners en inwoners. Start vanuit een gedeeld eindbeeld. Zorg dat dit niet te vaag en abstract is. Bepaal samen wat er te leren valt en bepaal hoe merkbaar wordt dat dat lukt.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraakexterne-link-icoon

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een berichtexterne-link-icoon

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsappexterne-link-icoon: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

© 2024 /sociaaldomein