Monitoring

Aan het begin van het programma stond monitoring nog in de kinderschoenen. Tijdens het programma zijn hier grote stappen in gezet. Dat hebben we gedaan op 3 lijnen:

Ontwikkeling monitoring sociaal domein gericht op bedrijfsvoering 

Aan het begin van het programma was het telkens zoeken naar de benodigde bedrijfsvoering gegevens. Hoewel deze beschikbaar waren, konden ze niet makkelijk opgevraagd worden. Inmiddels hebben we een goedlopend dashboard jeugdhulp binnen het project sturingsinformatie jeugdhulp waarbij met financiën, uitvoering en beleid gezamenlijk geduid en gestuurd wordt. 

Ook voor beschermd wonen en beschermd thuis wordt gewerkt aan een dashboard voor het moment waarop het Sociaal Wijkteam de uitvoering van beschermd wonen overneemt.  

Verder voeren we al enkele jaren een regionale wachtlijstanalyse uit voor beschermd wonen en in 2024 zelfs een Zwolse wachtlijstanalyse. Hiermee maken we ons aanbod steeds passender, hebben we meer overzicht en daardoor kunnen we ook beter sturen. 

Beter gebruik en verdere ontwikkeling bestaande monitoren en indexen 

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het verbeteren van de bestaande monitoren en indexen. Ook is een aantal nieuwe informatieproducten ontwikkeld die niet direct verbonden zijn aan bedrijfsvoering. 

We zitten vanuit het sociaal domein in de stuurgroep van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek, waardoor we waar nodig de vragen kunnen aanpassen aan onze wensen voor meer inzicht. We hebben twee trendrapportages gemaakt die inzicht geven in toekomstige ontwikkelingen om daar tijdig op in te kunnen spelen.  

Ook zijn diverse onderzoeken uitgevoerd voor losse interventies binnen de sporen. Denk aan het onderzoek naar het relatie- en scheidingsteam in de pilotfase en de vragenlijsten voor nieuwe woon-zorgconcepten. Nieuwe initiatieven zijn daarmee getoetst naar de behoeften van onze inwoners en er is gekeken naar welke elementen van interventies werkten of verbeterd konden worden. 

Verder hebben we een landelijke primeur met de Ouderenindex (arcgis.com)externe-link-icoon. Met de ouderenindex en het bijbehorende dashboard 65+ krijgen we meer inzicht in de beleefwereld van ouderen in Zwolle. Zo kunnen we met de index zien welke wijken fijn zijn voor ouderen op een het gebied van gezondheid, woonomgeving, persoonlijke kenmerken en sociale leefomstandigheden. We kunnen wijken onderling vergelijken of kijken naar de ontwikkelingen tussen 2016 en 2020.

Na het programma blijven we (bestaande) indexen ontwikkelen. Dit doen we met een doorontwikkeling van de jongerenindex in 2024. Die kon een aantal jaren niet gemaakt worden door het ontbreken van bronnen. Dat is inmiddels ondervangen. En gaan we voor het eerst de kinderindex maken. Hiervoor zijn gelden vanuit het programma gereserveerd voor 2024. 

Ontwikkeling kwalitatieve en reflexieve monitoring 

Een van de monitoringsdoelen is het werken met reflexieve monitoring. Reflexieve monitoring is een methodiek waarbij cyclisch gewerkt wordt en constant gezocht wordt naar een verbeterslag in de praktijk. Deze methode wordt momenteel met succes ingezet in de proeftuin Samenspel in de wijk van jeugd.  

Ook binnen andere pilots en projecten wordt op een vergelijkbare manier gewerkt met een feedbackloop waarbij data gedeeld en besproken wordt (met partners). Denk bijvoorbeeld aan het project Startbaan, de gesprekstafels in spoor 1 en de vragenlijsten voor de woon-zorgconcepten van spoor 5. 

Naast de cijfers hebben we ook veel aandacht gehad voor onze inwoners. Zo hebben we de afgelopen jaren meer ingezet op cliëntervaringen. Inwoners en cliënten hebben regelmatig aan gesprekstafels deelgenomen om hun inbreng te geven. Ook zijn projecten gestart zoals inwonersparticipatie SWT, waarbij de behoefte van inwoners zijn geïnventariseerd. Daarnaast zetten we steeds meer de kennis in van ervaringsdeskundigen.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraakexterne-link-icoon

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een berichtexterne-link-icoon

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsappexterne-link-icoon: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

© 2024 /sociaaldomein