Sturing

De combinatie van anders financieren, nieuwe vormen van ondersteuning, meer focus op monitoring en een andere begrotingsindeling hebben meer instrumenten gegeven om als gemeente samen met partners te sturen. 

In de afgelopen jaren zijn we steeds integraler gaan werken. De sturing is daar in meegegroeid. De drie verantwoordelijke wethouders voor het sociaal domein bespreken en besluiten steeds meer samen omdat de inhoudelijke onderwerpen ook steeds meer in samenhang bekeken worden. De strategische overleggen met de wethouders zijn hier ook op ingericht.  

Met de inrichting van gesprekstafels en stadsdialogen en een intensievere samenwerking bij ontwikkeling van nieuw aanbod, borgen we de inbreng van partners en inwoners op onze richting en beleidskeuzes. Bij de ontwikkeling van beleid zien we dat steeds meer onderwerpen worden samengevoegd binnen één beleidsstuk om hier integraler naar te kijken en op te kunnen sturen.  

Met de verbetering van monitoring hebben we meer inzicht onderweg en kunnen we dus beter en eerder bijsturen als dat nodig is, of onverwachte trends ontdekken die om een antwoord vragen. De begrotingswijziging maakt het flexibel inzetten van gelden mogelijk, wat een snelle en gerichte sturing faciliteert.  

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraakexterne-link-icoon

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een berichtexterne-link-icoon

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsappexterne-link-icoon: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

© 2024 /sociaaldomein