Inkoop en aanbestedingen

De gemeente Zwolle heeft de Algemene inkoopvoorwaarden (AIV) aangepast aan nieuwe regelgeving. Zwolle hanteert per 1 januari 2016 dezelfde voorwaarden als de gemeente Kampen en de provincie Overijssel.

Aanbestedingen

Gemeente Zwolle heeft gedurende het jaar meerdere onderhandse aanbestedingen op de kalender staan. De komende periode gaat de  Gemeente Zwolle de volgende werkzaamheden, leveringen of diensten op de markt zetten.

Als projectontwikkelaar, aannemers of leverancier kunt  u zich aanmelden en uw interesse kenbaar maken. Aanmelden kan door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen

Aanmeldingsformulier onderhandse aanbesteding

Aankondiging:

WRM Carré 2e fase

2016-46 Bouwrijp maken Vrij Werkeren fase 2

Zandwinning Milligerplas

Woonrijp maken Stadshoeve e.o., Stadshagen