Inkoop en aanbestedingen

De gemeente Zwolle heeft de Algemene inkoopvoorwaarden (AIV) aangepast aan nieuwe regelgeving. Zwolle hanteert per 1 januari 2016 dezelfde voorwaarden als de gemeente Kampen en de provincie Overijssel.

Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Zwolle 01-01-2020.pdf

Aanbestedingen

Gemeente Zwolle heeft gedurende het jaar meerdere onderhandse aanbestedingen op de kalender staan. De komende periode gaat de  Gemeente Zwolle de volgende werkzaamheden, leveringen of diensten op de markt zetten.

Als projectontwikkelaar, aannemer of leverancier kunt u zich aanmelden en uw interesse kenbaar maken. Aanmelden kan door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen:

Van de aanmelding wordt per mail een ontvangstbevestiging gestuurd aan de contactpersoon. Indien er geen bevestiging is ontvangen graag contact opnemen met de projectleider van de gemeente zoals vermeld in de aankondiging.

Aanmeldingsformulier onderhandse aanbesteding

“Raamovereenkomst Onderhoud gesloten dakbedekking systemen”

dakoh-eov-2021-aankondiging-onderhoud-gesloten-dakbedekking_rectificatie.pdf