Adoptie oorlogsmonumenten

In Zwolle zijn alle oorlogsmonumenten geadopteerd door basisscholen. De scholen organiseren jaarlijks een herdenkingsplechtigheid bij 'hun' monument op de datum die aanleiding was voor de oprichting ervan.

De gemeente Zwolle hecht veel waarde aan de betrokkenheid van de Zwolse jeugd bij de oorlogsmonumenten in de stad. Het is belangrijk dat juist deze jonge generatie beseft hoe bijzonder, maar ook hoe kwetsbaar vrijheid en vrede zijn waarvoor veteranen zich toen en nu nog steeds inzetten.
Alle herdenkingen van de scholen worden dan ook namens de gemeente Zwolle bijgewoond door de burgemeester of de desbetreffende wijkwethouder.

Platform Herdenkingen en Vieringen Zwolle

Gaandeweg hebben de Zwolse basisscholen die een oorlogsmonument hebben geadopteerd zich bij het platform Herdenkingen en Vieringen Zwolle aangesloten. Dat heeft onder andere geleid tot verhalen van veteranen in de klas en een grote betrokkenheid bij de herdenkingen van de scholen.