Adresonderzoek

U kunt op 2 manieren te maken krijgen met een adresonderzoek: 1. De gemeente start zelf een adresonderzoek naar u. 2. U vraagt de gemeente om een adresonderzoek.

Beschrijving

De gemeente start zelf adresonderzoek

Als u verhuist, moet u dat binnen 5 dagen na uw verhuizing aan de gemeente doorgeven. Dat staat in de wet. Doet u dit niet? Dan kunnen wij onderzoek doen om uw nieuwe adres te achterhalen. Dat doen wij als wij een melding hebben ontvangen. 

Verhuist u naar een andere gemeente? Meld dit dan binnen 5 dagen na de verhuizing bij uw nieuwe gemeente.

Gevolgen

Als wij u tijdens het onderzoek niet vinden, kunnen wij u uitschrijven. U staat dan niet meer op een adres ingeschreven. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben.

Denk bijvoorbeeld aan het stopzetten van:

  • uitkeringen, zoals de bijstandsuitkering of AOW
  • toeslagen, zoals kinderbijslag, kinderopvangtoeslag of huurtoeslag
  • studiefinanciering

U kunt geen identiteitsbewijs of uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen.

Boete

Wij kunnen u een boete geven als u uw nieuwe adres niet doorgeeft. Die is maximaal € 325.

Adreswijziging doorgeven

U kunt uw adreswijziging online doorgeven.

U kunt uw adreswijziging ook doorgeven aan de publieksbalie op het stadskantoor. Maak daarvoor een afspraak via onze website.

Uw nieuwe adres komt in de BRP

Nadat u uw nieuwe adres heeft doorgegeven, passen wij uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) aan. Hierin staan de persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland. Verschillende organisaties gebruiken de BRP, zoals:

  • Belastingdienst
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  • Pensioenfondsen
  • Gemeenten.

Aanvraag

Adresonderzoek aanvragen

Staat er iemand op uw adres ingeschreven die daar niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek. Dat kan met 1 van de volgende formulieren: 

Een adresonderzoek kan bestaan uit administratief onderzoek en/of huisbezoek.

Extra informatie

Het is belangrijk dat de gemeente uw juiste adres weet. Want de gemeente zet uw adres in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidsorganisaties gebruiken de BRP. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst en belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol.

Gemeente werkt mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Als overheidsorganisaties twijfelen of het adres juist is, dan geven ze dit door aan de gemeente. Die kan een onderzoek starten. Zo kunnen we adresfraude voorkomen. Of misbruik van toeslagen of het ontwijken van (belasting)schulden en boetes. De gemeente heeft een juist adres ook nodig om inwoners te bereiken die zorg of (schuld)hulp nodig hebben.

Een adresonderzoek kan bestaan uit huisbezoek

Een huisbezoek gebeurt pas als er serieuze twijfel is. Daarbij houden we ons aan de regels voor privacybescherming. De onderzoekers moeten zich ook legitimeren. 

Het kán gebeuren dat wij uw adres onderzoeken

Dat betekent niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding.  

Blijkt uit ons onderzoek dat de BRP gewijzigd moet worden? Dan melden wij dit aan u. Bij voldoende bewijs wijzigen wij de BRP. Daarvoor hebben wij geen toestemming van de betrokkene nodig. 

Een wijziging kan gevolgen hebben voor uitkeringen, toeslagen en andere regelingen. 

U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste inschrijving in de BRP

Als u verhuist, moet u dat binnen 5 dagen na de verhuizing doorgeven aan de gemeente. 

Wilt u weten of u goed staat ingeschreven? Log in met uw DigiD op de website van mijnoverheid en controleer uw gegevens. 

Zijn uw gegevens niet juist? Neem dan contact op met het team Adresonderzoeken van de gemeente Zwolle, via telefoonnummer 14 038. Vermoedt u dat u het slachtoffer bent van adresfraude? Vraag dan om een adresonderzoek.

Kosten

Een adresonderzoek is gratis.

Contact

Heeft u vragen over adresonderzoek of huisbezoek?

Neem dan contact op met team Adresonderzoeken, via telefoon: 14038  of e-mail, adresonderzoeken@zwolle.nl . Wilt u liever persoonlijk iemand spreken? Maak dan een afspraak via onze website.