Allet Dopmeijer

Directeur Sociaal Domein

Allet Dopmeijer

Als directeur Sociaal domein maakt Allet deel uit van de Directie.

Nevenfuncties

  • Voorzitter van de Raad van Toezicht Zusters Franciscanessen van Oirschot, sinds 1 december 2020
  • Lid van de Raad van Toezicht van stichting Actioma en vanuit deze stichting bestuurslid van de stichting beheer KLCMO, sinds 1 december 2020.

De nevenfuncties zijn onbezoldigd.