U kunt ook mailen naar het bestuurssecretariaat, via Bestuurssecretariaat.spaans@zwolle.nl.

Lid van:

CDA

Arjan Spaans is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

Portefeuille Duurzame Stadsontwikkeling:

 • Energie 
 • Warmte
 • Klimaatadaptatie (het aanpassen van de omgeving aan weersextremen, hittestress, wateroverlast, droogte etc.)
 • Beheer openbare ruimte
 • Toezicht en Handhaving milieu (bodem-lucht-waterkwaliteit) & energie
 • Digitale transitie (Smart City) en privacy (AVG)

Arjan Spaans: "Samenleving...samen, hen helpen die het nodig hebben. Mensen stimuleren om iets extra's te geven, iets voor elkaar te doen, dat spreekt me aan. Mijn levenservaring thuis, tijdens mijn jarenlange inzet vanuit Defensie maar ook als gemeenteraadslid en nu als wethouder Duurzame stadsontwikkeling in Zwolle heeft dat beeld versterkt.

We hebben samen de verantwoordelijkheid om onze aarde goed door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. De aarde is niet van ons. Daarom hebben we de taak er goed voor te zorgen. Daarom is klimaatverandering een van de grootste opgaven van deze tijd. Denk daarbij voor mij als wethouder aan zorg voor onderwerpen zoals energie, warmte, hoog water, drinkwater, hitte, droogte, schone lucht, de kwaliteit van onze ondergrond etcetera.

De slogan van het CDA, "minder ik, meer wij", past me goed. Verschillen van mening, het strijden voor belangen zijn van alle tijden. Het gaat er wat mij betreft om hoe je hier vervolgens mee omgaat. Meedoen met het extreme uitvergroten, het polariseren, daar koop je niets voor. Laten we samen de schouders eronder zetten en naast elkaar blijven staan.

We hebben als mens uiteindelijk meer overeenkomsten mét dan verschillen ten opzichte ván elkaar."

Arjan Spaans is wijkwethouder van:

 • Zwolle Zuid
 • Windesheim
 • IJsselzone

Functies uit hoofde van gemeentebestuur:

 • Omgevingsdienst IJsselland
 • Vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergaderingen van Vitens NV
 • Vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergaderingen van ROVA NV
 • Vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergaderingen van Enexis
 • Lid werkgroep Smart Cities G40

Deze nevenfuncties zijn onbezoldigd.