Armoede- en schuldenmonitor 2021

De gemeente Zwolle heeft net als voorgaande jaren de Armoede- en Schuldenmonitor uitgevoerd. Deze monitor geeft ons inzicht in de ontwikkelingen van de armoede- en schuldenproblematiek in Zwolle Dit inzicht helpt ons bij het vormgeven van het armoede- en schuldenbeleid en de uitvoering ervan.

De monitor bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de ontwikkelingen in de omvang en aard van de inwoners die rondkomen van een laag inkomen in beeld gebracht en het bereik van de minimaregelingen . In het tweede deel worden de ontwikkelingen in de omvang en de aard van de schuldenproblematiek in Zwolle beschreven.

Uitkomsten

Minimahuishoudens

De voorlopige cijfers laten zien dat Zwolle in 2019 6.100 huishoudens telt met een inkomen van maximaal 110% van het sociaal minimum gedurende tenminste 1 jaar. De toename in het aantal minimahuishoudens die sinds 2013 gaande was, lijkt tot stilstand te komen.
Van alle Zwolse huishoudens is 10,9% een minimahuishouden. Dit aandeel is in de afgelopen jaren iets afgenomen.

Kinderen in minimahuishoudens

De voorlopige cijfers laten zien dat in Zwolle bijna 2.000 kinderen in een minimahuishouden wonen. In Zwolle wonen 26.500 kinderen. Omgerekend woont 7,4% van de Zwolse kinderen in een minimahuishouden. Dit percentage is stabiel in de afgelopen jaren.

Langdurige minimahuishoudens

In Zwolle behoort ongeveer de helft van de minimahuishoudens tot de langdurige minimahuishoudens. Van alle Zwolse huishoudens behoort 6,2% tot de langdurige minimahuishoudens. Dit aandeel is de afgelopen jaren iets gestegen.

Gebruik van regelingen voor minimahuishoudens

Van de meeste minima-regelingen werd in 2020 meer gebruik gemaakt dan in 2019.

Risico op schulden

Eén op de tien inwoners van Zwolle zegt niet of (zeer) moeilijk te kunnen rondkomen. Dat blijkt uit het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2020. Dit aandeel is sinds 2014 aan het afnemen.

Gebruik van ondersteuning bij (dreigende) schulden

In 2020 werden 362 aanvragen voor schulddienstverlening gedaan. Dit aantal neemt jaarlijks af (het was 663 in 2016). Er is dit jaar minder gebruik gemaakt van financiële spreekuren.
Bij andere vormen van ondersteuning zien we echter toenames in het gebruik, zoals bij budgetbeheer, bijzondere bijstand voor het bekostigen van beschermingsbewind en het perspectieffonds.

Profiel van inwoners met ondersteuning bij schulden

Inwoners met schulden die ondersteuning ontvangen, wonen relatief vaak in een eenpersoonshuishouden (43%), zijn relatief vaak tussen de 25 en 45 jaar oud (51%) en zijn relatief vaak van niet-westerse afkomst (40%). Verder wonen zij relatief vaak in Holtenbroek  (21%) en Diezerpoort (17%).
Meer dan de helft van de inwoners met financiële ondersteuning  (52%) heeft een uitkering sociale voorziening als voornaamste inkomensbron en bijna een kwart (23%) heeft inkomen uit werk.