Als strateeg economie richt Auke Oosterhoff zich op de trends en ontwikkelingen die voor de lange termijn voor de economie van de gemeente Zwolle van belang zijn.

Wat houdt jouw functie in?

"Als strateeg kijk in naar de economische trends en ontwikkelingen die op de langere termijn spelen. Wat zijn de (inter)nationale ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Met welke economische trends hebben we te maken en wat betekent dit voor het economisch beleid van de gemeente Zwolle. Goed zicht op de ontwikkelingen die op de langere termijn op ons afkomen helpt om de eigen koers uit te zetten."

"Vanuit mijn rol ben ik actief in het ambtelijke netwerk van de G40, zoek de samenwerking met her economisch beleid van de provincies en uiteraard volg ik het rijksbeleid op het gebied van economie. Het onderhouden van de samenwerking met ondernemersorganisaties die in ons gebied actief zijn hoort natuurlijk ook bij mijn werkzaamheden.

"Inhoudelijk gaat het erom dat we de randvoorwaarden bouwen voor een economie die bijdraagt aan het versterken van onze brede welvaart. Op dit moment hou ik me onder meer bezig met de volgende onderwerpen:

  • Opstellen van een ruimtelijke economische visie voor de regio
  • Intensiveren van de samenwerking met de UT
  • Realisatie van de Spoorzone als landelijk aansprekend innovatiedistrict
  • Doorontwikkeling van de ondernemersdienstverlening