Beleid kinderopvang

Je kunt in Nederland niet zomaar een peuteropvang, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau beginnen. De Rijksoverheid stelt namelijk eisen waaraan een kinderopvang moet voldoen. Zo moet er een plan zijn hoe de opvang zorgt voor veiligheid, en hoe de gezondheid van kinderen geen gevaar loopt. En er moet een oudercommissie zijn: een groep ouders die advies mag geven.

Basiseisen kwaliteit

Er zijn basiseisen aan de kwaliteit. Hieraan moet elke kinderopvang zich houden. Deze staan in een convenant (een soort overeenkomst waarin afspraken staan). Dit convenant is opgesteld door:

  • de werkgeversorganisaties
  • Sociaal Werk Nederland
  • de Branchevereniging
  • de Belangenvereniging voor ouders in de Kinderopvang (BoinK).

Controleren

De inspectie Kinderopvang van de GGD controleert de kwaliteit van de opvanglocaties. 

Wetten

De wet Kinderopvang en de Wet IKK (Innovatie & Kwaliteit Kinderopvang) regelen de kwaliteit en de controle op de kinderopvang.

Meer informatie

Meer informatie over de kwaliteitseisen en de toetsing is te vinden op: