Bodemkwaliteitskaart

Zwolle wil zijn grondverzet verantwoord en duurzaam uitvoeren. Het huidige beleid voor het gebruik en hergebruik van bodem is op 24 augustus 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee sluit Zwolle aan bij het eerder door de meeste omliggende gemeenten vastgestelde regionale beleid voor grondverzet.

Zwolle wil zijn grondverzet verantwoord en duurzaam uitvoeren. Het huidige beleid voor het gebruik en hergebruik van bodem is op 24 augustus 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee sluit Zwolle aan bij het eerder door de meeste omliggende gemeenten vastgestelde regionale beleid voor grondverzet.

Het huidige beleid is geactualiseerd. Inhoudelijk verandert er niet veel, wel stellen B en W voor om bij eigen projecten voor lood in de bodem voortaan strengere normen te hanteren. Daarmee volgen ze het advies van de GGD en RIVM om inwoners en in het bijzonder kinderen nog beter te beschermen tegen blootstelling aan lood in de grond. Meer informatie over lood in de grond en gezondheid is te vinden op de website van GGD IJssellandexterne-link-icoon.

Tot en met 26 mei 2021 kan een zienswijze over het geactualiseerde beleid worden ingediend bij B en W. Het ontwerpbeleid is onderaan deze pagina beschikbaar als download.’

Actuele bodemkwaliteit

De actuele kwaliteit van de bodem is vastgelegd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de bovenste halve meter en de bodem (tot 1,5 m) daaronder. Hiermee kan (in veel gevallen) voor het afvoeren van overtollige grond de kwaliteit worden aangetoond met de kaart, zonder dat een bodemonderzoek of partijkeuring nodig is.

Voor het toepassen van grond geldt dat naar zowel de kwaliteit van de ontvangende bodem als de bodemfunctie van het gebied wordt gekeken. Toepassen mag als de kwaliteit ten minste gelijk is aan de kwaliteit van de ontvangende bodem en past bij de functie van de bodem (schoonste telt). Schoner mag uiteraard altijd.

Uitgangspunten

In het rapport Bodemkwaliteitskaart zijn de kaarten waarop de bodemfunctie (bijlage 7), de bodemkwaliteit (bijlage 6) en de toegestane toepassingskwaliteit (bijlage 8) opgenomen. In de tekst van het rapport staat beschreven hoe deze kaarten tot stand gekomen zijn.

Tevens is een aantal aanvullende uitgangspunten op het regionale beleid weergegeven (bijlage 1). Deze uitgangspunten hebben betrekking op de deelgebieden: hoofdwegen, de oude stadskern, Stedelijke uitbreiding voor 1960 en Stadshagen.

Bodeminformatiesysteem

Voor het praktische gebruik zijn de bodemkwaliteitskaart en een selectie van gegevens uit ons bodeminformatiesysteem online te raadplegen via een geoviewerexterne-link-icoon. Hiermee kan op perceelsniveau een schatting van de te verwachten bodemkwaliteit worden gemaakt wanneer er grond moet worden afgevoerd en is te zien welke kwaliteit nodig is wanneer er grond moet worden aangevoerd.

Downloads