Bouwen aan het Koggepark

De Koggelaan wordt groener. De straat wordt omgetoverd tot een fietsstraat met veel groen er omheen. Hiermee krijgt de Spoorzone in de toekomst een nieuw park: het Koggepark.

Het Koggepark wordt een groene loper door Hanzeland. Een rustpunt waar je prettig buiten kunt zijn. In het park is straks veel ruimte voor voetganger en fietser. Door het Koggepark loopt een fietsstraat, de auto is er te gast. De stenige Koggelaan verandert ondanks de beperkte ruimte in een fijne plek voor de hele wijk met groen en water.

Bewoners gaven regelmatig aan meer groen te willen in de wijk en fijne plekken waar je even kunt zitten. Deze ideeën hebben wij meegenomen in de visie en het ontwerp voor het Koggepark. De visie geeft een globaal idee van hoe het park er uit zou kunnen zien. De ideeën zijn verder uitgewerkt samen met de bewoners in het definitief ontwerp.

In onderstaande video krijgt u uitleg over de ideeën voor het Koggepark.

Samen met bewoners 

Bewoners en belanghebbenden hebben meegepraat en meegedacht over de visie en het ontwerp van het Koggepark. Vanaf het begin is een meedenkgroep van bewoners betrokken geweest bij de planvorming voor het Koggepark. Ook andere stakeholders, zoals het Zone.college, hebben meegedacht.

De meedenkgroep heeft verder nog twee ideeën ingebracht. De aanleg van een Blije Bijenberm in de groenzone bij de Stockholmstraat. En het vergroenen van de trappen bij het standbeeld aan het water bij het Hanzeplein. 

Met de input van alle meedenkers is het ontwerp voor het Koggepark gemaakt waarmee het College van burgemeester en wethouders eind november 2022 instemde. 

Visie en ontwerp

De Koggelaan is een lange stenige straat waaraan verschillende pleinen liggen. Deze pleinen zijn nu nog eilandjes in de wijk. Het idee is om de Koggelaan te veranderen in een groene verbinder tussen de pleinen. Zo ontstaat één geheel. Bovendien wordt de Koggelaan een fietsstraat waar de auto te gast is.

Meer groen

De trottoirs langs de Koggelaan worden op een aantal plaatsen smaller zodat er meer plek komt voor groen. Op de kades komt beplanting met ook wandelpaden en ook op de verschillende pleinen komen planten. De nieuwe inrichting ziet er niet alleen aantrekkelijker uit. Het groen helpt ook in het tegengaan van opwarming van de stad in warme zomers en bij plensbuien kan het regenwater in de bodem zakken in plaats van dat het afgevoerd moet worden naar het riool.

Aandacht voor water

Water is een belangrijk element in het Koggepark. Het plan is om het huidige water langs de Koggelaan beter aan te sluiten op de omgeving (Zwolle Zuid en Assendorp). Zo kan het water beter stromen en ontstaat er een gezondere waterhuishouding met meer planten en dieren. Ter hoogte van het Lübeckplein komt een vlonder aan de waterkant. Hiermee kan de bezoeker het water nog meer beleven en is het plein direct verbonden met het water.

Ontmoeten en ontspannen

Van de gebouwen langs de Koggelaan, is de begane grond nu nog erg gesloten omdat er over het algemeen kantoren in gevestigd zijn. Het idee is dat hier functies in komen die bijdragen aan ontmoeting en ontspanning in het Koggepark. Dat kunnen bijvoorbeeld plekken zijn waar u wat kunt drinken of eten.

In het visiedocumentexterne-link-icoon leest u meer over de ideeën voor het Koggepark. Bekijk hier het definitief ontwerp voor het Koggeparkexterne-link-icoon.

Aanleggen stap voor stap 

De aanleg van het Koggepark start vanaf 3 juli 2023 en duurt tot mei 2024. Om te zorgen dat het gebied goed bereikbaar blijft, voeren we de werkzaamheden in delen uit. In het voorjaar van 2024 wordt dan het groen in het Koggepark geplant. Dan is Spoorzone Zwolle een park rijker. 

Fase 1: 3 juli t/m 4 augustus 2023

Verbreden fietspad Van Karnebeekpad 

De bouwers werken aan de fase 1 van maandag 3 juli tot en met 4 augustus 2023. Eerst wordt het fietspad Van Karnebeekpad tussen de Van Karnebeektunnel en de Schellertunnel verbreed. Het bestaande voetpad krijgt een nieuwe plek tussen de bomen in de groene zone aan de Stockholmstraat.

Verleggen kruispunt Koggelaan-Stockholmstraat 

Het kruispunt Koggelaan-Stockholmstraat met het fietspad naar de Van Karnebeektunnel verleggen we ook in deze fase. De slinger in de huidige aansluiting verwijderen we. Het kruispunt wordt hierdoor overzichtelijker en veiliger.

Vernieuwen riolering onder Stockholmstraat

Op de Stockholmstraat vervangen we een deel van de riolering. Dit werk duurt naar verwachting twee weken. Bewoners van Hanzeland hebben een brief en informatieblad ontvangen over de plannen, werkzaamheden en de bereikbaarheid. Het is de bedoeling dat deze eerste fase op 4 augustus 2023 klaar is.  

Bereikbaarheid

Van maandag 3 juli tot en met 4 augustus 2023 is het Van Karnebeekpad afgesloten. In deze periode kunt u fietsen of wandelen tussen de Schellertunnel en Van Karnebeektunnel via de Stockholmstraat en een tijdelijke verbinding tussen de bomen ter hoogte van de Schellertunnel. 

Fase 2: september 2023 - maart 2024

Het volgende deel van het werk staat gepland van begin september 2023 tot medio maart 2024. In deze periode wordt de hele Koggelaan aangepakt tussen het kruispunt met de Stockholmstraat tot aan het Koggepad/ de Koggetunnel.

Tijdelijk inrichten

Het stuk van het Koggepark tussen de kruispunten met de Hanzelaan en Oostzeelaan krijgt, vooruitlopend op de definitieve inrichting, een aantal tijdelijke aanpassingen. Zo trekken we de fietsstraat in rood asfalt hier door en verbreden we de groenstrook. De definitieve inrichting van dit gedeelte van het Koggepark volgt later, samen met plannen voor de openbare ruimte van het nieuwe woongebied Hanzekwartier op het Hanzeplein. 

Ook de overige delen van het Koggepark, dat in de toekomst loopt van de Willemsvaart tot en met Het Gildenhof op de plek van het voormalige Hanzebad, voeren we op een later moment uit.

Subsidie

Het Koggepark kan mede aangelegd worden dankzij een subsidie van Provincie en Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat voor de aanleg van een nieuwe fietsstraat. En een provinciale subsidie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Van Karnebeektunnel. 

Contact

Hebt u een vraag, tip of opmerking over de bouw van het Koggepark, neem dan contact op met Otto Offereins, directievoerder Koggepark van de gemeente Zwolle. U kunt een bericht sturen naar O.Offereins@zwolle.nl of belt u naar 14038 (lokaaltarief).

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Spoorzone? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief via de pagina Blijf op de hoogte.