Bouwen en verbouwen

Wilt u bouwen of verbouwen? Misschien moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Soms kunt u gewoon direct aan de slag gaan. Op deze pagina leest u daarover meer.

Ook vindt u informatie over gemeentelijk vastgoed en over kavels waarop u uw eigen droomhuis kunt bouwen. Wilt u blijven wonen waar u nu woont, dan kan het aantrekkelijk zijn om uw woning aan te passen zodat u nog langer (zelfstandig) van uw woongenot kunt profiteren. Misschien komt u zelfs in aanmerking voor subsidie.

Ook de gemeente bouwt. Op diverse plekken in de stad zijn grote nieuwbouwprojecten in aanbouw of in voorbereiding. Ook over deze plannen vindt u op deze pagina’s meer informatie.

Uiteraard kunt u met alle vragen over bouwen en verbouwen bij de gemeente terecht.

Let op: Vanaf 1 januari 2022 geldt een bestemmingsplanstop.

 

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning aanvragen

Voor het (ver)bouwen van een woning, schuur of oprit is vaak een omgevingsvergunning nodig. U kunt zo'n vergunning aanvragen via deze pagina.

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan beschrijft wat u mag bouwen. En hoe gebouwen en terreinen gebruikt mogen worden. Op www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u de bestemmingsplannen in Zwolle.

Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

Als u een plan voor de buitenruimte heeft dat misschien niet in het bestemmingsplan past, dan kan het Team Ruimtelijke Initiatieven u helpen.

Stadsmakelaar, aanbod vastgoed en kavels

Wonen en leven | Bouwen en verbouwen | Stadsmakelaar

Heeft u interesse in het aanbod van gemeentelijk vastgoed? Of wilt u op uw eigen stuk grond uw droomhuis bouwen?

Spoorzone

Wonen en leven | Bouwen en verbouwen | Spoorzone

De Spoorzone Zwolle: nu nog verscholen achter bussen, auto’s, fietsen en bouwterrein, maar straks een aantrekkelijk en levendig gebied. 

Ontwikkelingsprogramma Binnenstad

Wonen en leven | Bouwen en verbouwen | Ontwikkelingsprogramma Binnenstad

Hoe ziet de binnenstad van Zwolle er in 2030 uit? Welke ontwikkelingen staan er op stapel voor het Zwolse stadshart?

Duurzaam bouwloket

Duurzaam bouwloket

Duurzaam Bouwloket is het energieloket van de gemeente Zwolle. Hier krijgt u advies over het verduurzamen van uw woning.

Melding tijdelijk plaatsen voorwerpen op de weg

Melding tijdelijk plaatsen voorwerpen op de weg

Als u een container of steiger in de openbare ruimte wilt plaaten voor bijvoorbeeld bouwactiviteiten, moet u dit melden bij de gemeente. 

Weezenlanden-Noord

Weezenlanden-Noord

Er worden 180 woningen gesloopt. Hier komen minimaal 230 nieuwe sociale huurwoningen voor terug.