Bouwen en verbouwen

Wilt u bouwen of verbouwen? Misschien moet u hiervoor een vergunning aanvragen of is het voldoende als u uw (ver)bouwplannen bij de gemeente meldt. Soms kunt u gewoon direct aan de slag gaan. Op deze pagina leest u daarover meer.

Ook vindt u informatie over gemeentelijk vastgoed en over kavels waarop u uw eigen droomhuis kunt bouwen. Wilt u blijven wonen waar u nu woont, dan kan het aantrekkelijk zijn om uw woning aan te passen zodat u nog langer (zelfstandig) van uw woongenot kunt profiteren. Misschien komt u zelfs in aanmerking voor subsidie.

Ook de gemeente bouwt. Op diverse plekken in de stad zijn grote nieuwbouwprojecten in aanbouw of in voorbereiding. Ook over deze plannen vindt u op deze pagina’s meer informatie.

Uiteraard kunt u met alle vragen over bouwen en verbouwen bij de gemeente terecht.

Agenda welstandscommissie

De vergaderingen van de welstandcommissie zijn openbaar. Voor de aanvrager van een omgevingsvergunning bestaat de mogelijkheid om een mondelinge toelichting op het plan te geven. Het toelichten van een plan dient bij indiening van de aanvraag aangegeven te worden.