Riolering en leidingen

Elk perceel moet aangesloten zijn op de riolering. Vermoedt u een verstopping in de riolering onder gemeentegrond, dan kan de gemeente dat onderzoeken. Graafwerkzaamheden aan de openbare weg mogen alleen met toestemming van de gemeente.