Tijdelijke lozingen (bronneringswater)

U kunt een tijdelijke lozing aanvragen op het gemeentelijke riool.

Beschrijving

De gemeente Zwolle heeft ongeveer 722 kilometer riolering in beheer en onderhoud. De riolering is in vier soorten te verdelen:

  • gemengde stelsels
  • gescheiden stelsels
  • verbeterd gescheiden
  • infiltratie

Rioolstelsel

Een rioolstelsel is een verzameling buizen en inspectieputten binnen een bepaald gebied. Op deze buizen en inspectieputten zijn woningen en bedrijfspanden met een 'huisaansluitleiding' aangesloten. Op het laagst gelegen punt in dit stelsel is een rioolgemaal aanwezig. Het geloosde water stroomt door het rioolstelsel naar dit rioolgemaal. Bij een infiltratiestelsel wordt regenwater in de bodem geïnfiltreerd.

Lozing

Zwolle beschikt over 66 rioolgemalen/pompputten. In zo'n gemaal zijn pompen aanwezig die het rioolwater omhoog pompen en vervolgens lozen in een naastgelegen rioolstelsel. Ook kan het rioolwater via een persleiding naar de rioolwaterzuiveringen van het Waterschap Drents-Overijsselse Delta worden gebracht.

Jaarlijks levert het totale rioolstelsel gemiddeld zo'n twaalf miljoen kubieke meter afvalwater aan op de twee rioolwaterzuiveringen. Behalve vrijverval rioolstelsels, heeft de gemeente in het buitengebied ook drukrioleringen. In deze stelsels wordt uitsluitend huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater met behulp van zo´n vierhonderd pompen over grote afstanden verpompt en geloosd in diverse rioolstelsels.

Aanvraag

Op Omgevingswet.overheid.nlexterne-link-icoon kunt u een tijdelijke lozing op het gemeentelijk riool aanvragen.

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan het tijdelijk lozen van bronneringswater.