Leges vergunningen en verordeningen

Overzicht van leges voor vergunningen en verordeningen
Omschrijving vergunningLeges 2024
APV en andere plaatselijke verordeningen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 • een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het veroorzaken van geluidshinder (zonder advies):
€ 108
 • een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het veroorzaken van geluidshinder (met advies):
€ 158
 • een aanvraag voor een ontheffing voor het gebruik van een geluidswagen, per dag:
€ 99
 • een aanvraag voor een ontheffing voor onversterkte muziek, per maand:
€ 114
 • een aanvraag voor een vergunning voor het verkopen van vuurwerk:
€ 503
 • een aanvraag voor een vergunning voor een betaald voetbalwedstrijd:

per seizoen:

€ 337

per keer:

€ 222
 • een aanvraag voor een vergunning voor het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid:
€ 355
 • een aanvraag voor een vergunning voor een loterij of ander kansspel:
€ 33
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het op of aan de weg innemen van een standplaats*
 • per keer:
€ 114
 • per jaar:
€ 357
Indien de aanvraag betrekking heeft op een vergunning voor meer standplaatsen**:€ 302
te vermeerderen met:
   - 1 t/m 50 standplaatsen,€ 98
   - 51 t/m 100 standplaatsen, met;€ 195
   - 101 en meer standplaatsen, met;€ 648
Het tarief bedraagt voor het overschrijven van een ligplaatsenvergunning op een andere naam op grond van de Ligplaatsenverordening woonschepen:€ 112
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor een ligplaats op grond van de Ligplaatsenverordening woonschepen:
 • indien het een conceptaanvraag betreft:
€ 101
 • indien het een aanvraag betreft voor het innemen van een ligplaats met een woonschip, of het vervangen of aanpassen van een woonschip:
€ 285

Bovenstaande bedragen worden verhoogd met een legesbedrag voor de welstandsbeoordeling, tenzij het alleen gaat om een overschrijving van de ligplaatsenvergunning, ter hoogte van:  

€ 92

In specifieke situaties vindt voor ligplaatsenvergunningen verrekening plaats of wordt een lager legesbedrag in rekening gebracht. Voor de specifieke regelingen verwijzen wij u naar de Legesverordening op www.overheid.nlexterne-link-icoon

Een beschikking*:
 • voor het gedogen van een coffeeshop:
€ 17.283
 • voor een vervolgaanvraag voor het gedogen van een coffeeshop:
€ 1.004
 • voor een wijziging van de beheerder:
€ 355
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:
 • een aanvraag voor een vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf:
€ 4.211
 • een aanvraag voor het verlengen van een vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf:

€ 1.592

 • voor een wijziging van de beheerder:
€ 355
Horeca
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:
 • een aanvraag voor een vergunning voor een horecabedrijf als bedoeld in de Alcoholwet:
€ 1.004
 • een aanvraag voor een vergunning voor een paracommercieel horecabedrijf op grond van de Alcoholwet:
€ 500
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:
 • een aanvraag voor een exploitatievergunning
€ 1.004
 • een aanvraag voor een exploitatievergunning voor een paracommercieel horecabedrijf:
€ 500
Het overschrijven van een exploitatievergunning:€ 114
De wijziging van een leidinggevende:€ 242
Een ontheffing op grond van artikel 35 Alcoholwet:€ 105
De wijziging van een lokaliteit:€ 355
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van*:
een terrasvergunning op grond van artikel 2.28a APV€ 304
De wijziging van de tenaamstelling van een terrasvergunning€ 45
Winkeltijden
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:
 • een aanvraag voor een ontheffing t.b.v. een avondwinkel op zon- en feestdagen:
€ 355
 • een aanvraag voor een ontheffing t.b.v een avondwinkel op werkdagen:
€ 204
 • een aanvraag voor een overige ontheffing van de Winkeltijdenwet:
€ 114
Ontheffing tijdelijke lozing
Voor een ontheffing voor het tijdelijk lozen van afvalwater op de riolering betaalt u voor elke volle eenheid van 100 m³ afvalwater:
 • per eenheid van 0 tot en met 500 m³:
€ 68
 • per eenheid boven de 500 m³ tot en met 1.000 m³:
€ 43
 • per eenheid boven de 1.000 m³ tot en met 10.000 m³:
€ 31
 • per eenheid boven de 10.000 m³ tot en met 50.000 m³:
€ 22
 • per eenheid boven de 50.000 m³ tot en met 100.000 m³:
€ 17
 • per eenheid boven de 100.000 m³:
€ 12
Vergunning tijdelijke verhuur woningen en gebouwen
Het tarief voor het in behandeling nemen van:
 • een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:
€ 163
 • een aanvraag tot verlenging van een vergunning:
€ 92
Wanneer aanvragen gelijktijdig worden ingediend en betrekking hebben op woonruimten in hetzelfde complex, bedraagt het tarief per complex
 • voor het aanvragen van de vergunning:
€ 360
 • voor het verlengen van de vergunning:
€ 214

* Dit is het bedrag dat u moet betalen voor het werk dat de gemeente doet als we uw aanvraag bekijken en behandelen. Dus ongeacht of uw aanvraag wordt goed- of afgekeurd.

** Voor een vermeerdering van 1 t/m 50 standplaatsen komt er 93 euro bij de 285 euro. Als u 52 t/m 100 standplaatsen hebt, komt er 184 euro bij, enzovoorts.