payment iconLeges vergunningen en verordeningen

Overzicht van leges voor vergunningen en verordeningen
Omschrijving vergunning Leges 2023 (in euro)
APV en andere plaatselijke verordeningen  

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 • een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het veroorzaken van geluidshinder (zonder advies):
108,00
 • een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het veroorzaken van geluidshinder (met advies):
158,00
 • een aanvraag voor een ontheffing voor het gebruik van een geluidswagen, per dag:
99,00
 • een aanvraag voor een ontheffing voor onversterkte muziek, per maand:
108,00
 • een aanvraag voor een vergunning voor het verkopen van vuurwerk:
475,00
 • een aanvraag voor een vergunning voor een betaald voetbalwedstrijd:
 

per seizoen:

337,00

per keer:

222,00
 • een aanvraag voor een vergunning voor het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid:
335,00
 • een aanvraag voor een vergunning voor een loterij of ander kansspel:
32,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het op of aan de weg innemen van een standplaats*  
 • per keer:
108,00 
 • per jaar:
337,00
Indien de aanvraag betrekking heeft op een vergunning voor meer standplaatsen**: 285,00
te vermeerderen met:  
   - 1 t/m 50 standplaatsen, met; 93,00
   - 51 t/m 100 standplaatsen, met; 184,00
   - 101 en meer standplaatsen, met; 611,00
Het tarief bedraagt voor het overschrijven van een ligplaatsenvergunning op een andere naam op grond van de Ligplaatsenverordening woonschepen: 106,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor een ligplaats op grond van de Ligplaatsenverordening woonschepen:  
 • indien het een conceptaanvraag betreft:
96,00
 • indien het een aanvraag betreft voor het innemen van een ligplaats met een woonschip, of het vervangen of aanpassen van een woonschip:
269,00

Bovenstaande bedragen worden verhoogd met een legesbedrag voor de welstandsbeoordeling, tenzij het alleen gaat om een overschrijving van de ligplaatsenvergunning, ter hoogte van:  

87,00

In specifieke situaties vindt voor ligplaatsenvergunningen verrekening plaats of wordt een lager legesbedrag in rekening gebracht. Voor de specifieke regelingen verwijzen wij u naar de Legesverordening op www.overheid.nl

 

 
Een beschikking*:  
 • voor het gedogen van een coffeeshop:
16.290,00
 • voor een vervolgaanvraag voor het gedogen van een coffeeshop:
947,00
 • voor een wijziging van de beheerder:
335,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
 • een aanvraag voor een vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf:
3.969,00
 • een aanvraag voor het verlengen van een vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf:
1.501,00
 • voor een wijziging van de beheerder:
335,00
Horeca  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
 • een aanvraag voor een vergunning voor een horecabedrijf als bedoeld in de Alcoholwet:
947,00
 • een aanvraag voor een vergunning voor een paracommercieel horecabedrijf op grond van de Alcoholwet:
472,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
 • een aanvraag voor een exploitatievergunning
947,00
 • een aanvraag voor een exploitatievergunning voor een paracommercieel horecabedrijf:
472,00
Het overschrijven van een exploitatievergunning: 108,00
De wijziging van een leidinggevende: 229,00
Een ontheffing op grond van artikel 35 Alcoholwet: 99,00
De wijziging van een lokaliteit: 335,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van*:  
een terrasvergunning op grond van artikel 2.28a APV 287,00
De wijziging van de tenaamstelling van een terrasvergunning 43,00
Winkeltijden  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
 • een aanvraag voor een ontheffing t.b.v. een avondwinkel op zon- en feestdagen:
335,00
 • een aanvraag voor een ontheffing t.b.v een avondwinkel op werkdagen:
193,00
 • een aanvraag voor een overige ontheffing van de Winkeltijdenwet:
108,00
Ontheffing tijdelijke lozing  
Voor een ontheffing voor het tijdelijk lozen van afvalwater op de riolering betaalt u voor elke volle eenheid van 100 m³ afvalwater:  
 • per eenheid van 0 tot en met 500 m³:
68,00
 • per eenheid boven de 500 m³ tot en met 1.000 m³:
43,00
 • per eenheid boven de 1.000 m³ tot en met 10.000 m³:
31,00
 • per eenheid boven de 10.000 m³ tot en met 50.000 m³:
22,00
 • per eenheid boven de 50.000 m³ tot en met 100.000 m³:
17,00
 • per eenheid boven de 100.000 m³:
12,00
Vergunning tijdelijke verhuur woningen en gebouwen  
Het tarief voor het in behandeling nemen van:  
 • een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:
163,00
 • een aanvraag tot verlenging van een vergunning:
92,00
Wanneer aanvragen gelijktijdig worden ingediend en betrekking hebben op woonruimten in hetzelfde complex, bedraagt het tarief per complex  
 • voor het aanvragen van de vergunning:
360,00
 • voor het verlengen van de vergunning:
214,00

* Dit is het bedrag dat u moet betalen voor het werk dat de gemeente doet als we uw aanvraag bekijken en behandelen. Dus ongeacht of uw aanvraag wordt goed- of afgekeurd.

** Voor een vermeerdering van 1 t/m 50 standplaatsen komt er 93 euro bij de 285 euro. Als u 52 t/m 100 standplaatsen hebt, komt er 184 euro bij, enzovoorts.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle