Wet kwaliteitsborging

Per 1 januari 2024 geldt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Met deze nieuwe wet verbetert de bouwkwaliteit. Ook verbetert de positie van de opdrachtgever.

Kwaliteitsborger

Bij het bouwen moet u in bepaalde gevallenexterne-link-icoon een kwaliteitsborger inzetten. Dit is een onafhankelijk controleur. De kwaliteitsborger controleert uw plannen. De kwaliteitsborger zorgt er ook voor dat op de bouwplaats alles gaat volgens de bouwtechnische regels.

In het Register Kwaliteitsborgingexterne-link-icoon vindt u een overzicht van kwaliteitsborgers. Kies een kwaliteitsborger voor u aan de slag gaat.

Op de website van Informatiepunt Leefomgevingexterne-link-icoon leest u meer over Wkb en de kwaliteitsborger.

Bijzondere lokale omstandigheden

Door de Wkb hoeft u voor bepaalde eenvoudige bouwwerken geen technische bouwvergunning meer aan te vragen. In plaats daarvan doet u een bouwmelding. 

Wilt u een bouwmelding doen? Controleer dan eerst of u rekening moet houden met bijzondere lokale omstandigheden. Het gaat om deze lokale omstandigheden:

Locatie binnen gemeenteRisicoAanvullende informatie
Hele grondgebied ZwolleDraagkracht funderingenConsequenties van aanbrengen bodemenergie op draagkracht.
Verspreid over het hele grondgebied van ZwolleCultuurhistorische bouwwerkenIn het Omgevingsplan zijn regels opgenomen over cultuurhistorische waarde.
In principe hele grondgebied Zwolle, wijken om de binnenstad: Kamperpoort, Veerallee, Dieze, Wipstrik, Frankhuis, WezenlandenTrillingen of trillingshinder

Het voorkomen van trillingen of trillingshinder door het aanbrengen funderingspalen en damwanden, in principe het gehele grondgebied van Zwolle. Trillingsvrij aanbrengen in de binnenstad. Trillingsvrij / trillingsarm aanbrengen in de genoemde wijken om de binnenstad.

In de omgeving van monumenten en overige bebouwingen 'op staal' gefundeerd.

Binnenstad en vooroorlogse woonwijken en gebouwenFunderingen 'op staal'

Monumentale panden op staal gefundeerd (gevoeligheid voor trillingen en bronbemaling) en graafwerkzaamheden langs funderingen

De vooroorlogse bebouwing is hoofdzakelijk op staal gebouwd. In de wijken: Dieze, Wezenlanden en Veerallee komen spaarbogen voor.

Binnenstad en vooroorlogse woonwijken en gebouwen Funderingswerkzaamheden

Trekken van oude heipalen of damwanden (o.a. bij bouwwerken, spoorlijn, rijksweg of dijklichaam, gevolgen voor bodem en grondwaterstromen)

Het trekken van palen en damwanden in de nabijheid van funderingen op staal levert een groot risico op destabilisering daarvan.

BinnenstadOndergrond

Binnen de singels heeft de stad een rijke bouwgeschiedenis die terug gaat tot de middeleeuwen. Daardoor zijn veel ondergrondse funderingsresten te verwachten.  

Voor het aanbrengen van de nieuwe fundering moet de archeologische laag worden voorgeboord. 

BinnenstadSlechte fundering

Buurten met oude bouwvallige panden met slechte fundering (gevoeligheid voor trillingen en bronbemaling)

De vooroorlogse bebouwing is hoofdzakelijk op staal gebouwd. Verspreid komen bouwwerken op houten palen voor.

Wilt u meer informatie over bijzondere lokale omstandigheden, neem dan contact op met Fysieke leefomgeving via 14 038.