Conceptverzoek Omgevingsvergunning

U kunt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning vooraf door ons laten beoordelen. Wij beoordelen dan eerst uw conceptverzoek. Dus voordat u uw aanvraag voor een omgevingsvergunning indient.
Het conceptverzoek vraagt u aan via het Omgevingsloket. U beantwoordt de vragen in het Omgevingsloket. Kies aan het eind voor ‘Conceptverzoek’.

Beoordeling conceptverzoek

Wij beoordelen of uw conceptverzoek past binnen het stedenbouwkundig beleid. En wij vragen aan de gemeentelijke adviescommissie voor omgevingskwaliteit of zij advies wil geven.

U ontvangt van ons een brief met de resultaten. Deze resultaten gebruiken wij bij de beoordeling van uw uiteindelijke aanvraag.

Kosten

Een conceptverzoek kost geld. De kosten vindt u op onze pagina Leges omgevingsvergunning.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de omgevingsvergunning op de pagina Omgevingsvergunning en melding.