Beoordeling door Adviescommissie Omgevingskwaliteit

De vergaderingen van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit zijn openbaar. De aanvrager van een omgevingsvergunning kan een mondelinge toelichting op het plan geven. Wilt u uw plan toelichten, dan moet u dat aangeven als u de aanvraag indient.

De vergaderingen in Zwolle zijn in het Stadskantoor, Lübeckplein 2, in Zwolle.

Voor de samenstelling van de agenda kunt u contact opnemen met gemeente Zwolle, telefoon 14038. De agenda is tevens digitaal te raadplegen op www.oversticht.nlexterne-link-icoon (vanaf de dinsdag voor de vergadering).