U heeft een omgevingsvergunning ontvangen

U heeft een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit ontvangen. Voordat u start met bouwen én tijdens de bouw, moet u een aantal zaken regelen. Zodat de toezichthouder kan controleren of u voldoet aan de voorschriften in de vergunning. Op deze pagina leest u wat u moet doen.

Wanneer moet u starten met de bouw?

Nadat u een omgevingsvergunning heeft ontvangen, moet u binnen 1 jaar starten met de bouw. De bouw mag niet langer dan 1 jaar stilliggen. Anders kunnen wij de vergunning intrekken. 

Wanneer houdt de gemeente toezicht?

De gemeente houdt toezicht zodra u start met de bouwwerkzaamheden. De gemeente controleert dan of u doet wat er in de vergunning staat. 

De vergunning bestaat uit 2 delen: het ruimtelijke deel en het technische deel. In het ruimtelijke deel staan regels over bijvoorbeeld de bouw- en sloopveiligheid. Het technische deel gaat over het bouwen.

Valt het technische deel onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)externe-link-icoon? Dan controleert een kwaliteitsborger of u voldoet aan de bouwregels. Meer informatie over de Wkb vindt u op de website van het Informatiepunt Leefomgevingexterne-link-icoon.

Wat moet u doen?

U bent verplicht om meldingen te doen. En om de toezichthouder verschillende documenten toe te sturen. Doet u dit op tijd? Dan kan het toezicht soepel verlopen. En voorkomt u dat de bouw onnodig vertraging oploopt. 

Regelt een aannemer de bouw? Bespreek dit dan met uw aannemer. U bent namelijk zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de meldingen en de gevraagde gegevens.

 • Melden: start van werkzaamheden
  U doet de melding minimaal 2 dagen voor de start van de werkzaamheden. Dat geldt ook voor graafwerkzaamheden. De melding doet u op de website van de gemeente Zwolle: melden start van werkzaamheden. Heeft u uw omgevingsvergunning na 1 januari 2024 aangevraagd? Dan doet u uw melding via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.
 • Melden: uitvoering van beton-, staal- en vloerconstructies en (proef)heien
  De toezichthouder controleert op de bouwplaats de uitvoering van beton-, staal- en vloerconstructies en het (proef)heien. Meld deze werkzaamheden minimaal 2 dagen voor de start. Dit doet u door te bellen naar 14038. Of stuur een e-mail naar omgevingsvergunning@zwolle.nl. Zet uw dossiernummer erbij.
 • Toesturen: tekeningen en berekeningen van beton- staal- en vloerconstructies en heien
  U stuurt ons deze documenten minimaal 3 weken voor de uitvoering. U mag met deze werkzaamheden pas starten als wij de documenten hebben goedgekeurd.

  Heeft u uw omgevingsvergunning na 1 januari 2024 via het Omgevingsloket aangevraagd? Lever uw documenten dan aan via het Omgevingsloket. Of e-mail uw documenten naar omgevingsvergunning@zwolle.nl.
 • Melden: uitvoeren metsel- en buitenpleisterwerk onder 2 graden Celsius
  Wordt het metsel- en buitenpleisterwerk uitgevoerd als het kouder is dan 2 graden Celsius? Ook dan moet het metsel- en pleisterwerk voldoen aan alle sterkte-eisen. U moet de toezichthouder doorgeven hoe u daarvoor zorgt. Bel naar 14038. Of stuur een e-mail naar omgevingsvergunning@zwolle.nl. Zet uw dossiernummer erbij.
 • Melden: werkzaamheden zijn afgerond
  Is uw bouwwerk af? Dan moet u dit melden op de website van de gemeente Zwolle. Heeft u uw omgevingsvergunning na 1 januari 2024 aangevraagd? Dan doet u uw melding via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.