Verwijder uw asbestdak

Het verbod dat na 2024 ingaat, geldt nu voor alle gebouwen en objecten met asbesthoudende dakbedekking. Bijvoorbeeld asbesthoudende golfplaten, dakleien en bitumen.

Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, en ook niet voor de volgende materialen aan de buitenkant: boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. Vaak is het wel praktisch om dit gelijk mee nemen bij het vervangen van uw dak.

Waarom deze maatregel?

De maatregel moet milieu- en gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Asbest is een kankerverwekkende stof en verspreiding van en blootstelling aan met name de asbestvezels moet worden vermeden. Daken kunnen door de jaren heen aangetast worden door weer en wind waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen.

Daarnaast zorgen asbestdaken bij brand voor extra gezondheidsrisico’s en hoge kosten voor het opruimen van het door de brand verspreide asbest. Daarom is verwijdering (sanering) op enig moment noodzakelijk.

Waar vind je asbestdaken?

Vanaf 1993 is het verbod ingesteld om asbest toe te passen, te gebruiken enz. U kunt er dus vanuit gaan dat er na 1994 geen asbest meer is toegepast. Waar kunt u asbest dan nog wel aantreffen?

 • In golfplaten op een gebouw, aanbouw of schuur. Asbest werd voor 1994 in golfplaten verwerkt. Asbestgolfplaten liggen op veel boerenschuren, op bedrijfsdaken of kleine schuurtjes. Golfplaten die vanaf 1994 geproduceerd zijn bevatten géén asbest. Dan ziet u op de een-na-laatste golf van de plaat de letters NT (new technology) ziet staan. Maar dit kan ook AFM (asbest free material) of NA (non asbestos) zijn.  Meer informatie over asbestvrije en asbesthoudende golfplaten en hoe u ze herkentexterne-link-icoon
 • In leien daken die voor 1994 zijn gelegd of vernieuwd. Maar dakleien kunnen ook van (lei)steen zijn, daarin zit geen asbest. Heeft u verdachte dakleien? Een gecertificeerd inventarisatiebedrijf kan hier na onderzoek uitsluitsel over geven.
 • Asbest kan ook in bitumen verwerkt zijn. Meestal wordt dit op platte daken verwerkt.

De Asbestwegwijzerexterne-link-icoon wijst u de weg waar binnenshuis en buitenshuis asbest kan zitten.

Milieu Centraal legt uit hoe u asbest herkentexterne-link-icoon.

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest.

Zelf doen? Dit kan onder bepaalde voorwaarden

U mag als particulier maximaal 35 m² asbest dak per kadastraal perceel zelf verwijderen. U moet daarvoor altijd eerst een melding doen bij de gemeente.

Voorwaarde is wel dat het materiaal hechtgebonden is en onbeschadigd en dat het geschroefd is. Sterk verweerde of kapotte asbestplaten mag u niet zelf verwijderen omdat deze beschadigd zijn. Dakleien mag u ook niet zelf verwijderen omdat deze vaak vastgespijkerd zijn. Kenniscentrum Infomil geeft hierover meer informatie.

Milieu Centraal geeft ook informatie over het verwijderen van asbestgolfplaten van een schuurtjeexterne-link-icoon

Voorbereiding

Gaat u daadwerkelijk zelf aan de slag, dan is een gedegen voorbereiding van belang. Zorg bijvoorbeeld voor beschermende kleding, plastic afdekfolie, tape, haarlak of spuitlijm een tuinslang enz. en natuurlijk materiaal om het verwijderde asbest in te verpakken.

Afvoeren van het door u verwijderde asbest

U kunt het zelf verwijderde asbest afvoeren naar het milieubrengstation van de ROVA. Daar kunt u ook verpakkingsmateriaal kopen waarin het asbest bij ROVA moet worden aangeboden. Op vertoon van uw sloopmelding, is het verpakkingsmateriaal voor u gratis. 

Niet of onjuist verpakte asbest dakplaten worden niet geaccepteerd. Asbest kan naar het milieubrengstation gebracht worden. Het moet dan wel aan de volgende eisen voldoen:

 • Dubbel verpakt in (doorzichtig) plastic (PE folie 0,2 mm dik) en voorzien van een duidelijk zichtbare sticker met daarop asbest.
 • Elke laag plastic dichtvouwen en aftapen (niet met touw, dat geeft kans op scheuren in de verpakking)
 • Leg het asbest zorgvuldig in de daarvoor bestemde container. Niet storten of gooien.

Bij een ROVA-milieubrengstation moet het asbest op de juist wijze zijn verpakt, anders dan mogen de medewerkers het niet accepteren. U kunt bij het milieubrengstation aparte zakken en folie voor asbest kopen (op vertoon van de sloopmelding is het inpakmateriaal gratis), u moet buiten het terrein het asbest dan verpakken.

Kosten verpakkingsmateriaal (als u geen sloopmelding en/of milieupas kunt tonen)

 • Asbest  folie € 1,60 m1 incl. BTW
 • Asbest zak € 1,60 p stuk incl. BTW
 • Rol plakband € 7,50 p stuk incl. BTW
 • Asbest big bag € 85,00 p stuk excl. BTW

Afvoeren tot 600 kg gratis op vertoon van sloopmelding en milieupas

Afvoeren van asbest naar ROVA is voor inwoners van Zwolle gratis tot maximaal 600 kg. Let wel, dit is alleen gratis op vertoon van de sloopmelding en uw milieupas en mits het afval op de juiste wijze is verpakt.

Gemeente Zwolle en ROVA wisselen, in het kader van de toezichthoudende en handhavende taken van de gemeente voor sloop asbestdaken, (persoons-)gegevens uit over geaccepteerde sloopmeldingen asbestdaken door particulieren en stortgegevens van asbesthoudende golfplaten door particulieren.

Meer informatie over asbest en ander afval inleveren bij ROVA kijk op www.rova.nl/zwolleexterne-link-icoon

Niet aan de eisen?

Heeft u meer dan 35 m² asbest? Of voldoet u op een andere manier niet aan de boven beschreven eisen? Dan dient u het asbest door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf te laten saneren. Een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf verwijdert asbest op een veilige manier en correcte manier. Gecertificeerde bedrijven vindt u op www.ascert.nlexterne-link-icoon

Gezamenlijk doen?

Het kan (veel) goedkoper zijn om uw asbest dak samen met uw buren (of straat) te laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Vanwege de gezamenlijke aanpak is een groepskorting wellicht mogelijk.
Een gezamenlijke aanpak kan bijvoorbeeld via:

 • Duurzaam bouwloket, dit is het energieloket van de gemeente Zwolle dat particuliere woningeigenaren stimuleert en ondersteunt bij het nemen en realiseren van energiebesparende maatregelen in de woning. Hierin heeft voorlichting over en de mogelijkheden van het (gezamenlijk) verwijderen van asbest ook een plek. Ga voor meer informatie naar de website van het Duurzaam Bouwloketexterne-link-icoon
 • Groen Gebogen uit Dalfsen heeft ook een gezamenlijke aanpak die voor Zwollenaren interessant kan zijn. Bekijk dit informatieve filmpje over deze aanpakexterne-link-icoon.

Verwijderen van asbest en energiebesparende maatregelen, kunnen hand in hand gaan. Als u een nieuw dak plaatst, denk dan ook eens aan de mogelijkheden voor dakisolatie en zonnepanelen.

Contactpersonen

 • Gemeente Zwolle, algemene informatie, Arthur de Beus, 038 – 498 2313 of ag.de.beus@zwolle.nl
 • Omgevingsdienst IJsselland, vragen over asbest en (sloop)melding 088 – 525 1050 of mailen met asbest@odijsselland.nl