kraan iconSlopen en/of asbestverwijdering

Als u gaat slopen dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Vaak is een melding voldoende. U kunt een melding doen via het omgevingsloket.

Beschrijving

Bij een grotere hoeveelheid sloopafval dan 10 m³ (de gemiddelde grootte van een bouwcontainer) moet u een melding doen.  

Bij het verwijderen van asbest moet u altijd een melding doen.

De melding moet u ten minste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden indienen. In bepaalde gevallen mag de melding 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden worden ingediend. Het moet dan bijvoorbeeld gaan om het verwijderen uit een woning of bijgebouw van maximaal 35 m2 geschroefde asbesthoudende platen (geen dakleien), asbesthoudende vloertegels of niet verlijmde asbestvloerbedekking door een particulier.

Als u (een deel van) een monument gaat slopen of wanneer u wilt slopen binnen het beschermd stadsgezicht, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Ook als in het bestemmingsplan is geregeld dat u een vergunning nodig heeft voor slopen, moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Het kan voorkomen dat u zowel een omgevingsvergunning moet aanvragen als een melding moet doen. Dat is bijvoorbeeld het geval als er bij het slopen van een monument meer dan 10 m³ sloopafval vrijkomt. 

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft voor het slopen of dat u kunt volstaan met een melding? Doe dan de check op omgevingsloket.nl. Via het omgevingsloket kunt u de aanvraag en/of de melding indienen.

Wilt u meer weten over asbestverwijdering, tips en subsidieregelingen dan kunt deze onder andere vinden op www.milieucentraal.nl.

Aanvragen

De melding moet u doen via omgevingsloket.nl. Op omgevingsloket.nl kunt u de melding en/of de aanvraag om een omgevingsvergunning digitaal indienen. U kunt er ook voor kiezen om het formulier te printen, in te vullen en per post te verzenden.

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.

De kosten voor een omgevingsvergunning voor het slopen zijn opgenomen in de tarieventabel bij de Legesverordening.  

Bijzonderheden

Beleid & Wetgeving

De regels over het slopen zijn ondere andere opgenomen in paragraaf 1.7 van het Bouwbesluit 2012, de Regeling Bouwbesluit 2012, het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle