Slopen en/of asbestverwijdering

Gaat u slopen? Check dan eerst of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Of dat u een melding moet doen. Dit checkt u op het Omgevingsloket. Voor het verwijderen van asbest moet u altijd een melding doen. Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen én een melding moet doen. Bijvoorbeeld als u een monument gaat slopen en daarvan meer dan 10 m³ sloopafval heeft.

Een omgevingsvergunning aanvragen of melding doen

Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen? Dan doet u dit via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Slopen

Bij een grotere hoeveelheid sloopafval dan 10 m³ (de gemiddelde grootte van een bouwcontainer) moet u een melding doen.  

Wilt u (een deel van) een monument slopen? Of wilt u slopen binnen het beschermd stadsgezicht? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. 

Staat in het omgevingsplan dat u een vergunning nodig heeft voor slopen? Ook dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Asbest verwijderen

Voor het verwijderen van asbest moet u altijd een melding doen. De melding moet u minstens 4 weken voor de werkzaamheden doen.

In bepaalde gevallen mag u uw melding 5 werkdagen voor de werkzaamheden doen. Bijvoorbeeld als u een particulier bent en uit een woning of bijgebouw van maximaal 35 m2 geschroefde asbesthoudende platen (geen dakleien), asbesthoudende vloertegels of niet-verlijmde asbestvloerbedekking verwijdert.

Wilt u meer weten over asbestverwijdering, tips en subsidieregelingen? Kijk dan op Milieucentraal.nlexterne-link-icoon.

Kosten

Het aanvragen van een omgevingsvergunning en het doen van een melding kost geld. Hoeveel u betaalt, staat in dit kostenoverzicht.