Routekaart gebieds- en locatieontwikkelingen

Marktpartijen, toegelaten instellingen en de gemeente hebben samen een routekaart opgesteld voor gebieds- en locatieontwikkelingen. De routekaart is bedoeld voor gebieds- en locatieontwikkelingen, waarvoor een ruimtelijke procedure moet worden doorlopen.

Aan de initiatieventafel wordt bepaald of de routekaart van toepassing is of dat het een NRI-ontwikkeling is.

Doel van de routekaart

De routekaart beschrijft een proces. Dat proces bestaat uit een aantal besluitmomenten en bijbehorende producten om te komen tot realisatie van het initiatief. Dit proces is op hoofdlijnen voor alle gebiedsontwikkelingen en locatieontwikkelingen hetzelfde. Dat betekent ook iets voor de inhoud van de producten. Deze routekaart is richtinggevend en bedoeld om tussen gemeente Zwolle, markt en corporaties vanuit eenzelfde raamwerk en dezelfde verwachtingen het gesprek met elkaar aan te gaan.

Het proces

De volgende documenten zijn te vinden op de website van Concilium Zwolle:

Contact

De kaders rond het beleid voor het Ruimtelijk ontwikkelplan kunt u opvragen bij E. Boogmans: e.boogmans@zwolle.nl. Vragen? Neem dan contact op met F. van Dijk: f.van.dijk@zwolle.nl.

Bekijk onderstaande afbeeldingen voor het processchema.