Briefadres (aanvragen)

Uw adres is één van uw gegevens die in de Basisregistratie personen (BRP) staan. Dit kan een woonadres of een briefadres zijn. Als u zich inschrijft in een gemeente, moet dat op het adres waar u feitelijk woont. Maar soms kan dat door bepaalde redenen niet. Dan vraagt u een briefadres aan. In Zwolle moet u hiervoor een afspraak maken bij de balie op het Stadskantoor.

Beschrijving

Redenen voor een briefadres kunnen zijn:

 1. het ontbreken van een woonadres omdat:
  a. u dak- of thuisloos bent;
  b. u korter dan drie maanden moet overbruggen voor u naar het volgende woonadres kunt;
  c. u kort in het buitenland verblijft: korter dan twee derde van een jaar;
  d. u korter dan 2 jaar in het buitenland verblijft en beroepshalve vaart op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft;
 2. verblijf in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijf-huizen);
 3. verblijf in een instelling als bedoeld in artikel 2.40 van de wet BRP;
 4. om veiligheidsredenen, na oordeel van de burgemeester.

BRP

In de BRP staan persoonsgegevens van inwoners van Nederland. En van mensen die Nederland hebben verlaten. Veel instanties en overheden gebruikten deze basisregistratie voor naam- en adresgegevens. Denk aan:

 • de belastingdienst
 • rechtbanken
 • studiefinanciering enz.

Het is daarom belangrijk dat u ingeschreven staat op het adres waar u feitelijk woont

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden aan een briefadres:

 1. Er kunnen ondersteunende stukken worden gevraagd waarmee u uw aanvraag moet onderbouwen.
 2. U moet het verzoek in persoon toelichten als daar behoefte aan is.
 3. Als u een briefadres aanvraagt omdat u  dak- of thuisloos bent, dan moet u ook gebruik maken van de maatschappelijke opvang in Zwolle (Leger des Heils of RIBW). Maakt u geen gebruik van de maatschappelijk opvang? En verklaart u op meerdere adressen te verblijven? Dan is inschrijving met een briefadres niet mogelijk.
 4. Bij inschrijving op het adres van de maatschappelijke opvang, blijf-van-mijn-lijfhuis of een instelling zoals genoemd in artikel 2.40 wet BRP, heeft u  schriftelijke toestemming van het hoofd van de instelling nodig.

Zie voor de uitgebreide voorwaarden verder: regeling briefadres.externe-link-icoon

Aanvraag

Een briefadres vraagt u aan bij de gemeente waar het briefadres zich bevindt. In Zwolle moet u hiervoor een afspraak maken bij onze balie op het Stadskantoor. Een aangifte via DigiD is niet mogelijk. Vul eerst de Vragenlijst Aanvraag Briefadres (pdf) in en neem deze mee naar de afspraak.

Maak hier uw afspraakexterne-link-icoon

Onjuiste gegevens

Een adreswijziging met verkeerde gegevens, zien we als een overtreding van de verplichting tot het doen van aangifte (Wet basisregistratie personen). Hiervoor kunt u een bestuurlijke boete krijgen van van maximaal € 325 (artikel 4.17 Wet basisregistratie personen).

Kosten

Het aanvragen van een briefadres is gratis.

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.