default iconBuurt-voor-Buurt Onderzoek west 2022

In het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2022 hebben wijkbewoners hun mening en ervaringen gegeven over hun buurt. Over onderwerpen als veiligheid, het buurtcontact, de buitenruimte, verkeer; over wonen en ontspannen. Wijkbewoners Stadshagen geven hun wijk het cijfer 7.5. Westenholte krijgt een 8 en Spoolde wordt gewaardeerd met een 8.8. Dat zijn mooie resultaten, maar kan het beter? En welke wijkopgaven pakken we dan op? En hoe dan? Wat hebben we gedaan met de resultaten uit het onderzoek van 2020? Daarover zijn we in gesprek gegaan met bewoners op 11 maart 2023.

Tuktukbus

Buurt-voor-Buurt gesprekken

Zaterdag 11 maart 2023 stapten wijkwethouder Michiel van Willigen en medewerkers van verschillende wijkorganisaties in de bus en stoppen bij vijf tijdelijke haltes in Spoolde, Westenholte en Stadshagen. Wijkbewoners vertelden over hun ervaringen met het wonen, leven, werken, leren en ontspannen in hun buurt. Ze gaven ideeën en wensen voor de aanpak van problemen, zoals eenzaamheid, verkeersoverlast, meer groen of bijvoorbeeld voorzieningen voor jongeren.

graffitimuur bij Level Z

Ideeënbus

Bewoners die wel wilden meepraten maar er niet bij konden zijn, hebben hun mening kunnen geven met een antwoordkaart, in een mail of op social media.  Kinderen en jongeren gaven hun wensen en ideeën in een tekening en op de graffitiwall bij Level Z.

Buurtgesprek in Westenholte

Bedankt!

'Met veel plezier kijken we terug op ons bezoek aan uw buurt op 11 maart 2023. Wat fijn dat u er was om over uw buurt te vertellen of de tijd hebt genomen om uw opmerkingen in de brievenbus te doen. We hebben boeiende gesprekken gevoerd en leuke verhalen gehoord en gelezen over uw buurt. Jullie hebben ook ideeën gegeven om het goede te behouden en wat niet goed gaat in de buurt aan te pakken. Ook via social media en mail hebben we reacties gekregen van bewoners. 
Met de verhalen en ideeën gaan we aan de slag. Met een aantal bewoners leggen we contact om de ideeën verder uit te werken en aan te pakken.'
Michiel van Willigen, wijkwethouder

Hoe nu verder?

De uitkomsten uit de gesprekken worden gevoegd bij de uitkomsten uit het Buurt-voor-Buurt Onderzoek , data en de kennis en ervaringen van wijkwerkers. Daaruit komen wijkopgaven: acties om dat wat goed gaat behouden en aanpakken wat verbeterd moet worden. Hoe we dat doen wordt ook bepaald door de ideeën die bewoners hebben gegeven. 

Over de wijkopgaven en de aanpak er van doen we verslag in de wijkkranten, op social media, deze website en op MijnWijk.

Wijkopgaven stadsdeel West

Wijkopgaven zijn acties om dat wat goed gaat in de wijk te behouden en dat wat verbeterd moet worden aan te pakken.

Uit het BvB 2020 zijn de volgende wijkopgaven gekomen. 

Wijkopgaven 2020 - 2022

  • Een verkeersveilige en bereikbare wijk.
  • Versterken sociale stabiliteit en veiligheid.
  • Meer ruimte en aandacht voor opgroeiende jeugd.
  • Versterken sociale cohesie binnen buurten.
  • Ouderen veilig en vitaal in eigen wijk.
  • Een duurzame en gezonde wijk.

Wijkmanager René Stuij legt uit wat er met die wijkopgaven is gebeurd. 

Interview wijkmanager René Stuij Wijkopgave Verkeersveilige en bereikbare wijk

Interview wijkmanager René Stuij Wijkopgave Versterken sociale cohesie 

Interview wijkmanager René Stuij Wijkopgave Duurzame en gezonde wijk

Een goed idee is geld waard

Bewoners nemen op allerlei plekken en op vele manieren initiatieven om iets te verbeteren in hun stad, wijk, buurt of straat. De gemeente helpt graag bij dit soort acties, ook financieel. Voor de uitvoering van goede ideeën van bewoners en organisaties heeft de gemeente Zwolle drie regelingen.

Premie op Actie (POA)

Dit wijkbudget is voor bewoners die hun straat of de buurt groener, speelser, socialer, veiliger, biodiverser of klimaatbestendiger maken. Op www.zwolle.nl/MijnWijk staan allerlei voorbeelden van deze initiatieven. De bijdrage is tot maximaal € 1000,- en voor eenmalige activiteiten.
www.zwolle.nl/premie-op-actie

Buurtbonus

Bewoners en organisaties die een initiatief beginnen dat bijdraagt aan één (of meer) wijkopgaven kunnen de Buurtbonus aanvragen. De wijkopgaven staan op www.zwolle.nl/buurtbonus.De bijdrage is tot maximaal € 10.000.
Op www.zwolle.nl/buurtbonus  staat informatie over de voorwaarden van het plan van aanpak en over de aanvraagprocedure.

Initiatiefrijk Zwolle

Dit is een regeling voor vernieuwende, stadsbrede, maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan een duurzame groei van Zwolle. Dit zijn initiatieven voor duurzaamheid, energietransitie, klimaat of digitalisering. De bijdrage is tot maximaal € 15.000 en maximaal 50% van de kosten van het initiatief.
Op www.zwolle.nl/initiatiefrijk-zwolle staat informatie over de randvoorwaarden en de aanvraagprocedure.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle