Cijfers over Zwolle

Onderzoek & Informatie beschikt over allerlei cijfermateriaal over de gemeente Zwolle.

Een groot deel van deze gegevens is toegankelijk in 'Cijfers over Zwolle'externe-link-icoon. Op eenvoudige wijze is het hiermee voor iedereen mogelijk relevante informatie op een heldere manier gepresenteerd te krijgen. Dit kan desgewenst in een tabel, een grafiek of een kaartje zichtbaar worden gemaakt.

In het Dashboard Wijkdataexterne-link-icoon is veel data op wijk- en buurtniveau op een overzichtelijke manier te raadplegen.

Wij werken de informatie regelmatig bij, zodat altijd de meest recente cijfers voorhanden zijn.

Dashboard Wijk- en datagericht werken

Cijfers per wijk