Cirkels

De Cirkels in 2040

Kunst en cultuur in de wijken staat in deze pijler centraal. In 2040 is een sterke verbinding tussen kunstenaars, artiesten, amateurkunstenaars en wijkbewoners. Cultuur heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Zwolse kinderen. Daarnaast maakt cultuur de stad, wijk en buurt fijn om in te leven.  Iedere Zwollenaar heeft toegang tot het culturele aanbod. Elke wijk heeft één of meerdere fysieke locaties voor ontmoeting. De beelden en andere kunstwerken geven karakter aan de wijk. 

De Cirkels vandaag

De cirkels zijn nu al goed in de stad aanwezig. Zo zijn alle Zwolse scholen voor primair onderwijs aangesloten bij de cultuureducatieprogramma’s via Stadkamer, waaraan veel Zwolse kunstenaars aan meedoen. De Zwolse Stadsproductieexterne-link-icoon of De Makkersexterne-link-icoon zijn een mooie voorbeeld van communicaty art waaraan Zwollenaren meedoen.

De stad heeft een rijk en groot verenigingsleven. Veel inwoners maken muziek, schilderen of zijn op een andere manier creatief.  Het gevolg hiervan is dat het druk is in de gebouwen waar wordt geoefend, gespeeld of gelezen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld De Stadkamer: de ruimtes worden goed gebruikt om elkaar te ontmoeten of om te studeren. Daarnaast is de Stadkamer niet langer alleen de plek waar boeken geleend worden, ze biedt ook onderdak aan het Taalpunt en heeft taken om Buurtcultuur en de amateurkunsten te ondersteunen.  

Met de groei van de stad, groeit ook de amateurkunstsector en de financiële druk op de fondsen Buurtcultuur, de regeling Amateurkunst en het fonds Amateurkunst. Investeringen dienen mee te bewegen met de groei van de stad om dit hoge niveau in stand te kunnen houden.