Cultureel perspectief 2040

Een bloeiende cultuursector is onmisbaar voor een vitale samenleving, het geeft de stad waarde. Zwolle is in 2040 de experimentele Hanzestad, het kloppend culturele hart van de regio waar kunst en cultuur bijdragen aan de hoge kwaliteit van leven van een ieder die hier woont en werkt of de stad bezoekt. Zwolle omarmt de volle breedte van het culturele veld en wil investeren in de verdere ontwikkeling van de culturele infrastructuur. Dat betekent dat er voldoende ruimte is om kunst en cultuur te maken en te beleven. Talent krijgt de kans om in Zwolle op te bloeien en in elke wijk is cultuur dichtbij. Dit is de ambitie van de gemeente zoals verwoord in het Cultureel Perspectief Zwolle 2040. Het Cultureel Perspectief rust op 3 pijlers: cirkels, sterren en spots.

Cultureel Perspectief 2040 (pdf)externe-link-icoon

Om deze ambitie werkelijkheid te laten worden, is er werk te doen. De toekomst begint vandaag. Daarom brengen we de komende jaren eerst de basis op orde door het culturele infrastructuur uit te breiden, een verhoging van het beschikbare budget via de culturele subsidieregelingen en Artpitch 038externe-link-icoon. Dat doet de gemeente Zwolle samen met de culturele sector, met andere overheden zoals de provincie en het rijk en met cultuurliefhebbers. De uitvoeringsagenda voor de komende jaren wordt in het najaar van 2021 aan de gemeenteraad aangeboden.