Sterren

De sterren in 2040

Talenten laten groeien en ondersteunen, daar gaat het om in de pijler sterren.  In het Zwolle van 2040 versterken creativiteit en economie elkaar. De creatieve opleidingen, kunstinstellingen, studenten en makers zijn gezamenlijk een actief en energiek ecosysteem en zij helpen het bedrijfsleven met innoveren.. Creatief talent vindt in Zwolle de weg naar de top. Zwolse productiehuizen in verschillende kunstdisciplines hebben een internationale reputatie en kunnen rekenen op subsidies vanuit het Rijk, ook door de samenwerking met creatieve opleidingen uit andere steden. De samenwerking tussen Museum De Fundatie en Cibap heeft geleid tot een spot in de Spoorzone van internationale allure waarin nieuw talent en experimenteel werk gemaakt en getoond wordt.

De Sterren vandaag

Zwolle ontving in 2021 als eerste Nederlandse stad het predicaat ‘Zwolle kiest voor talent’. Zwolle is een stad waar talent tot bloei kan komen. Dat begint al in het primair onderwijs en gaat door tot in het hoger onderwijs en daarna.

Zwolle heeft momenteel de hoogste dichtheid aan creatieve opleidingen in Nederland (omgerekend naar inwoneraantal). Creatief talent wordt opgeleid bij onder andere ArtEZ, Cibap, Windesheim, Deltion en Landstede. Talenten kunnen zich daarna verder ontwikkelen binnen één van de broedplaatsen en bijvoorbeeld bij het Hybride Productiehuis. Onderwijsinstellingen, creatieve ondernemers en culturele instellingen weten elkaar steeds beter te vinden.

Maar talent vliegt nog te vaak uit vanwege het gebrek aan betaalbare werkruimte/ateliers, expositieplekken, kleine podia en ruimte voor experiment. De aansluiting tussen de creatieve opleidingen en de beroepspraktijk is lastig. Talent heeft ontwikkelruimte nodig om zich verder te kunnen bekwamen en ervaring op te doen binnen het professionele circuit. Het Hybride Productiehuis helpt jonge makers op weg naar een bloeiende beroepspraktijk en vormt de schakel tussen creatieve opleidingen, professionele instellingen en andere sectoren. De huidige nadruk ligt op muziek (urban en pop) en theater.  Voor de toekomst is een verbreding naar andere kunstdisciplines nodig.

Wat zijn de Sterren?

Onderstaande instellingen ontvangen subsidie voor hun rol binnen de sterren:

  • Kasko
  • Hybride Productiehuis
  • Broedplaatsen als R10
  • Proto