Spots

De spots in 2040

Maken, zien en gezien worden: daar draait het om in de Spots. Het rijke culturele leven oefent in 2040 grote aantrekkingskracht uit op bezoekers uit het hele land en zelfs daarbuiten. Er wordt geëxperimenteerd en verschillende kunstvormen komen samen. In de binnenstad worden inwoners en bezoekers verrast door aanbod van verschillende kleine en grote podia en expositieruimtes. Het maakproces is inmiddels onderdeel van de presentatie van het werk.  Er zijn nieuwe plekken voor creatieve ondernemers, er is een sfeer van creativiteit en innovatie in de stad. Culturele instellingen, creatieve opleingen en kunstenaars zijn sterk met elkaar verbonden. Ze leren van elkaar en versterken elkaar. Dit is sterk voelbaar in onder andere de Spoorzone.

De culturele infrastructuur past bij de omvang van de stad en de regio. Binnen alle disciplines zijn er voorzieningen voor beginnende en gevestigde makers, er zijn minstens twee theater- of muziekgezelschappen die cofinanciering vanuit het Rijk ontvangen. Er zijn presentatieplekken voor experimenteel werk, kleine en grote podia, galeries voor nieuw talent en musea van internationale statuur.

Aantrekkingskracht

Nieuwe plekken en nieuwe gebouwen bieden kans aan de ontwikkeling van in het oogspringende architectuur. Dat geldt ook voor de kunst in de openbare ruimte: er staan nieuwe iconische kunstwerken in de binnenstad en in het Vechtdal, verbonden door het Engelenpad. In 2040 hebben Museum De Fundatie, Cibap en ArtEZ in de Spooorzone een spot gecreëerd waarin nieuw talent gepresenteerd wordt aan (inter)nationaal publiek. Hun aanwezigheid stimuleert de creatieve maakindustrie in de Spoorzone. Er is een nieuwe spot voor beeldcultuur met onder andere een filmtheater met meerdere filmzalen en expositieruimtes. Het Celekwartier staat bekend om haar vele expositieruimtes dichtbij Museum De Fundatie en het Academiehuis Grote Kerk Zwolle. 

De Spots vandaag

De stad heeft musea (Museum de Fundatie, ANNO, museum in de maak), podia als Hedon en Zwolse Theaters, ateliers, expositieruimtes en festivals. Maar met de groei van de stad en de ambitie voor de toekomst is het nodig om dit aanbod uit te breiden en te investeren in de spots waar kunst en cultuur gemaakt, getoond en beleeft wordt. Dat geldt ook voor de subsidies die de gemeente geeft aan  cultuurprojecten: de huidige regelingen Cultuur & Kwaliteit en Artpitch038 worden sterk overvraagd. Daardoor kunnen veel bijzondere projecten niet doorgaan. Voor de Zwolse gezelschappen geldt dat zij landelijk steeds beter zichtbaar zijn, maar structurele subsidie missen die nodig is om door te kunnen groeien naar landelijke statuur met bijbehorende cofinanciering. 

Spots

Wat zijn de Spots?

Onderstaande instellingen ontvangen subsidie voor hun rol binnen de Spots

Het is wenselijk om vanaf 2022 deze basis te verbreden met instellingen die werk van Zwolse makers presenteren, zoals Academiehuis De Grote Kerkexterne-link-icoon en Landgoed Anningahofexterne-link-icoon en een aantal gezelschappen uit de podiumkunsten. Daarnast willen we meer werkplekken ontwikkelen voor makers om te creëren.