Subsidies en subsidieregelingen

Wie in Zwolle een activiteit wil organiseren maar daarvoor niet genoeg geld heeft, kan bij de gemeente een subsidie aanvragen. De gemeente stelt voor bepaalde activiteiten geld beschikbaar, bijvoorbeeld als het gaat om zorg, cultuur, sport en onderwijs.

Personen en/of instellingen kunnen een aanvraag indienen bij het Subsidieloket van de gemeente Zwolle. De aanvraag moet bestaan uit:

  • Een formulier met uw aanvraag
  • Een toelichting op uw activiteit
  • Een overzicht met inkomsten en uitgaven

De gemeente beoordeelt uw aanvraag. U krijgt per brief bericht of u wel of niet een geldbijdrage krijgt. 

Subsidieregelingen

De gemeente wil graag dat haar inwoners zich veilig, prettig en ook betrokken voelen. Jeugdactiviteiten, maar ook het beschermd wonen en maatschappelijke opvang leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Dit wordt dan ook  door middel van subsidie ondersteund. Informatie hierover vindt u in onderstaande regelingen.

Van peuter tot student tot volwassene, het is belangrijk om te blijven scholen en ontwikkelen. Om dit te ondersteunen kent Zwolle verschillende subsidieregelingen. Hieronder vindt u de mogelijkheden voor een financieel steuntje in de rug.

Organiseert uw bedrijf een evenement dat bijdraagt aan een nog levendiger en bruisender Zwolle? Of wilt u als werkgever investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers? Dan is subsidie mogelijk. Hieronder leest u wat de mogelijkheden zijn.

Wilt u bijdragen aan verduurzaming van uw woning, tuin of de openbare ruimte in Zwolle? Dan kunt u subsidie aanvragen. Meer informatie vindt u in onderstaande regelingen.

Iedereen doet mee, ook op het gebied van sport. Via onderstaande regeling kunt u voor een sportactiviteit of -evenement waar mensen met een beperking aan mee kunnen doen of hen laat kennismaken met sport, subsidie aanvragen.

Als inwoner van Zwolle weet u als geen ander hoe uw wijk, buurt of de stad mooier, gezelliger en veiliger kan worden. Hiervoor is onder meer de buurtbonus beschikbaar.

Organiseert u in Zwolle een activiteit of heeft u een goed initiatief dat niet onder één van de bovenstaande subsidieregelingen valt, dan kunt u toch subsidie aanvragen. Hoe? Dat leest u op de pagina Subsidie algemeen.

Overig

Organiseert u in Zwolle een activiteit of heeft u een goed initiatief dat niet onder één van de subsidieregelingen valt, dan kunt u toch subsidie aanvragen. Hoe? Dat leest u op de pagina Subsidie algemeen.

Extra ondersteuning

Heeft u hulp of advies nodig bij het aanvragen van een subsidie? Vraag iemand in uw omgeving om hulp of kom langs bij het Informatiepunt Digitale Overheidexterne-link-icoon in bibliotheek Stadkamer. Ook Op Orde Zwolleexterne-link-icoon kan u helpen met gratis hulp.

Andere subsidiemogelijkheden

Kan de gemeente geen subsidie voor uw activiteit geven, dan kunt u andere mogelijkheden zoeken op Vindsubsidies.nlexterne-link-icoon