Subsidieregeling algemeen

Organiseert u in Zwolle een activiteit of heeft u een goed initiatief dat niet onder één van de subsidieregelingen valt, dan kunt u toch subsidie aanvragen. Hoe? Dat leest u op deze pagina.

Voorwaarden

Wij kennen twee soorten subsidies.
periodieke subsidie: subsidie die per boekjaar of voor een aantal boekjaren aan een aanvrager wordt verstrekt voor de exploitatiekosten voor activiteiten met een voortdurend karakter;
projectsubsidie: eenmalige subsidie voor een bepaalde periode waarin bepaalde activiteiten worden uitgevoerd;

De activiteit of het initiatief moet bijdragen aan het vastgestelde beleid. De gemeenteraad moet er geld voor beschikbaar hebben gesteld en de activiteit of het initiatief moet grotendeels voor inwoners van Zwolle bedoeld zijn.

Daarnaast moet er zoveel mogelijk afgestemd zijn op activiteiten of initiatieven van soortgelijke instellingen en waar mogelijk werkt u ermee samen.

Hoogte van de subsidie

Als uw aanvraag voldoet aan het vastgestelde beleid dan is subsidie mogelijk. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van hoeveel u aanvraagt en hoeveel geld er beschikbaar is.

Aanvragen

Uw subsidieaanvraag moet bestaan uit:

  • Een ingevuld aanvraagformulier 
  • Een toelichting op uw activiteiten (het zgn. activiteitenplan)
  • Een overzicht van inkomsten en uitgaven (de zgn. begroting)

Een subsidieaanvraag moet op tijd worden ingediend. Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt rekening gehouden met de volgende termijnen:

  • Een projectsubsidie aanvraag moet ten minste voor aanvang van de activiteit zijn opgestuurd. 
  • Een periodieke subsidie voor een jaarlijks terugkerende activiteit of voor de uitvoering van vooraf afgesproken activiteiten moet tussen 1 juni en 30 september voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar worden ingediend. 

Subsidie vraagt u digitaal aan via eHerkenning.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag. U krijgt per brief bericht of u wel of niet subsidie krijgt.

Contact

Als u vragen hier vragen over heeft, neem dan contact op met de gemeente Zwolle

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Bijzonderheden

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen

Algemene Subsidieverordeningexterne-link-icoon

Wetgeving

wetten.overheid.nlexterne-link-icoon