Subsidieloket

Dit subsidieloket bevat informatie over subsidies en de subsidieregelingen van de gemeente Zwolle. Ook kunt u hier aanvraagformulieren vinden om subsidie aan te vragen.

Van 1 juni 2024 tot en met 30 september 2024 kunt een periodieke subsidie aanvragen voor het boekjaar 2025, voor activiteiten die niet onder een subsidieregeling vallen. Het aanvraagformulier met eHerkenning vindt u op de pagina Subsidieregeling algemeen.

Vaststellen

In sommige gevallen is het nodig om de verleende subsidie door ons vast te laten stellen. Als dit bij u het geval is, dan staat dit in onze beschikking. Hier staat dan ook welke documenten u moet meesturen bij uw vaststelling. Wanneer u de subsidie wilt vaststellen kunt u gebruik maken van het daarvoor opgestelde vaststellingsformulier welke u via DigiD of eHerkenning (afhankelijk van uw aanvraag) kunt bereiken via:

Vaststellen met DigiDexterne-link-icoon

Vaststellen met eHerkenningexterne-link-icoon