Algemene informatie Subsidieloket

Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen bij het Subsidieloket een subsidie aanvragen voor activiteiten die een bijdrage leveren aan de stad.

De gemeente werkt met de Algemene Subsidieverordening Zwolle 2022externe-link-icoon. Hierin staan de algemene bepalingen voor subsidies. Daarnaast heeft de gemeente specifieke subsidieregelingen. In de subsidieregelingen staat welke activiteiten in aanmerking komen voor een subsidie. Deze vindt u hier (Subsidies en subsidieregelingen | Gemeente Zwolleexterne-link-icoon)

Formulieren

Vraagt u subsidie aan voor een specifieke subsidieregeling, maak dan gebruik van het aanvraagformulier dat bij die regeling staat.

Valt uw aanvraag niet onder één van de subsidieregelingen valt, dan kunt u toch subsidie aanvragen

Regels reserves en voorzieningen

Voor periodieke subsidies die meer dan € 50.000 bedragen per jaar heeft de gemeente Zwolle nadere regels gesteld ten aanzien van de reserves en voorzieningen. Deze kunt u hierexterne-link-icoon terugvinden.