Subsidies met staatssteun

De gemeente kan niet zo maar subsidie geven aan ondernemingen en organisaties. Wij moeten namelijk ook rekening houden met Europese regels. Het kan zijn dat de subsidie voor een bepaalde activiteit wordt gezien als staatssteun. Staatssteun kan zorgen voor oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen of organisaties. Daarom is staatssteun in principe verboden.

Steunmaatregelen

Onder bepaalde voorwaarden is het soms toch mogelijk om staatssteun te verlenen. Bijvoorbeeld als we gebruikmaken van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) of Landbouwvrijstellingsverordening (LVV).

Als we gebruikmaken van de AGVV of LVV, moeten we de Europese Commissie hiervan op de hoogte stellen. Dat doen we met een zogenaamde kennisgeving. In deze kennisgeving staat onder andere informatie over het type steun, de maximale hoeveelheid steun en de online vindplaats van de steunmaatregel.

Als we gebruikmaken van de AGVV of LVV, publiceren we dat op onze website. Hieronder vindt u informatie over de projecten waarvoor we steun hebben verleend.

Projecten en beschikkingen

Hieronder vindt u informatie over de projecten waaraan we subsidie hebben verleend en gebruik hebben gemaakt van de AGVV of LVV.