Subsidieregeling Cultuur - Kunstactiviteit (amateurkunst)

Veel Zwollenaren zijn lid van een vereniging die zich bezighoudt met amateurkunst zoals muziek, dans en toneel. De gemeente wil dit graag stimuleren zodat zo veel mogelijk inwoners van de uitvoeringen kunnen genieten. Met deze subsidieregeling Amateurkunst - Kunstactiviteiten biedt de gemeente verenigingen de mogelijkheid de amateurkunst te beoefenen en uitvoeringen voor een breed publiek te organiseren. Hieronder leest u meer over deze subsidieregeling en of uw organisatie voor subsidie in aanmerking kan komen.
Let op! Het subsidieplafond voor 2024 is bereikt. Het is daarom niet meer mogelijk om een aanvraag voor deze subsidieregeling in te dienen.

Voor wie?

Subsidie voor het uitvoeren van een kunstactiviteit wordt uitsluitend verstrekt aan amateurkunstorganisaties met rechtspersoonlijkheid die zich bevinden in Zwolle. 

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aan de volgende vereisten voldoen:

  • Harmonie, fanfarekorps, brassband, drumband, majorettepeloton, symfonieorkest, zangvereniging of dansverenigingen dienen minimaal 16 actieve leden of deelnemers te hebben.
  • Overige amateurkunstorganisaties dienen minimaal 10 actieve leden of deelnemers te hebben.
  • Minimaal 50% van de actieve leden of deelnemers is woonachtig in Zwolle.
  • U geeft minimaal een keer per jaar een openbare uitvoering in Zwolle.

Aanvragen

Het subsidieplafond voor 2024 is € 35.050. U kunt een aanvraag doen totdat het subsidieplafond is bereikt.

Een subsidie voor een kunstactiviteit voor amateurkunstorganisaties bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 3.000.

Meesturen

Bij de aanvraag moet u in ieder geval de volgende gegevens verstrekken:

  • Begroting voorzien van onderbouwing

U kunt een voorbeeldbegroting en -dekkingsplan vinden op deze websiteexterne-link-icoon. U mag ook uw eigen format gebruiken.

Hoe lang duurt het?

Indieningstermijn

De subsidieaanvraag kan het gehele jaar worden ingediend, maar moet in ieder geval worden ingediend voordat de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn begonnen.

Behandeltermijn

Binnen 13 weken nadat de aanvraag is ingediend ontvangt u van de gemeente Zwolle een besluit.

Beleid en wetgeving

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Met vragen specifiek over Amateurkunst - Kunstactiviteit kunt u terecht bij de heer Michiel van der Kaaij  m.van.der.kaaij@zwolle.nl of bij de Stadkamer, Freek van der Heide  freek.vanderheide@stadkamer.nl of mevrouw Anne Blok anne.blok@stadkamer.nl.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.