geld-geven iconSubsidieregeling Cultuur - Kunstactiviteit (amateurkunst)

Veel Zwollenaren zijn lid van een vereniging die zich bezighoudt met amateurkunst zoals muziek, dans en toneel. De gemeente wil dit graag stimuleren zodat zo veel mogelijk inwoners van de uitvoeringen kunnen genieten. Met deze subsidieregeling Amateurkunst - Kunstactiviteiten biedt de gemeente verenigingen de mogelijkheid de amateurkunst te beoefenen en uitvoeringen voor een breed publiek te organiseren. Hieronder leest u meer over deze subsidieregeling en of uw organisatie voor subsidie in aanmerking kan komen.

Voor wie?

Subsidie voor het uitvoeren van een kunstactiviteit wordt uitsluitend verstrekt aan amateurkunstorganisaties met rechtspersoonlijkheid die zich bevinden in Zwolle. 

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aan de volgende vereisten voldoen:

  • Harmonie, fanfarekorps, brassband, drumband, majorettepeloton, symfonieorkest, zangvereniging of dansverenigingen dienen minimaal 16 actieve leden of deelnemers te hebben.
  • Overige amateurkunstorganisaties dienen minimaal 10 actieve leden of deelnemers te hebben.
  • Minimaal 50% van de actieve leden of deelnemers is woonachtig in Zwolle.
  • U geeft minimaal een keer per jaar een openbare uitvoering in Zwolle.

Aanvragen

Helaas is het subsidieplafond voor 2023 bereikt en kunnen er geen aanvragen voor subsidie kunstactiviteit amateurkunst meer ingediend worden. Vanaf 1 januari 2024 kunt u een aanvraag indienen voor activiteiten die plaatsvinden in 2024.

Een subsidie voor een kunstactiviteit voor amateurkunstorganisaties bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 3.000.

Meesturen

Bij de aanvraag moet u in ieder geval de volgende gegevens verstrekken:

  • Begroting voorzien van onderbouwing

U kunt een voorbeeldbegroting en -dekkingsplan vinden op deze website. U mag ook uw eigen format gebruiken.

Hoe lang duurt het?

Indieningstermijn

De subsidieaanvraag kan het gehele jaar worden ingediend, maar moet in ieder geval worden ingediend voordat de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn begonnen.

Behandeltermijn

Binnen 13 weken nadat de aanvraag is ingediend ontvangt u van de gemeente Zwolle een besluit.

Beleid en wetgeving

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Met vragen specifiek over Amateurkunst - Kunstactiviteit kunt u terecht bij de heer Michiel van der Kaaij  m.van.der.kaaij@zwolle.nl of bij de Stadkamer, Freek van der Heide  freek.vanderheide@stadkamer.nl of mevrouw Anne Blok anne.blok@stadkamer.nl.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle