Subsidie Inclusief Sporten

De gemeente ondersteunt sportaanbieders met sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking. Zij kunnen de subsidie inclusief sporten Zwolle aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten op het gebied van inclusief sporten en bewegen.

Hoogte van de subsidie

Sport- en beweegactiviteiten door sportaanbieders

De sportaanbieder is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die sportactiviteiten organiseert of aanbiedt voor de doelgroep en draagt bij aan het subsidiedoel en het gemeentelijk beleid rondom inclusief sporten. Het lidmaatschap van een sportaanbieder staat open voor een ieder uit de doelgroep. 

Zij kunnen subsidie krijgen voor: 

Sportprogramma (jaarprogramma) van één of meerder sportactiviteiten voor de doelgroep. 

Sportproject,  één of meer kortdurende sportactiviteiten voor de doelgroep. 

De subsidiebedragen zijn voor:

Sportprogramma:

 • € 60 per jaar per sportend lid dat op peildatum 1 juni voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd in de gemeente Zwolle woont.
 • € 30 per jaar per sportend lid dat op peildatum 1 juni voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet in de gemeente Zwolle woont.
 •  75% van de subsidiabele kosten, met een maximum van :
  • € 2000 bij een programma met één sportactiviteit;
  • € 2.500 bij een programma met wee sportactiviteiten;
  • € 3.000 bij een programma met drie sportactiviteiten;
  • € 3.500 bij een programma met vier sportactiviteiten;
  • € 4.000 bij een programma met vijf en meer activiteiten. 

Sportproject: maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 4.000.  (vanaf 1 januari 2025 aan te vragen)


Niet subsidiabele kosten zijn eten en drinken en een activiteit waaraan door de gemeente op andere wijze financieel wordt bijgedragen.

Subsidieplafond 

Het subsidieplafond 2025 is voor:
Sportprogramma  € 62.940
Sportproject nog niet bekend. Openstelling hiervan is op 1 januari 2025 en plafond wordt dan bekend gemaakt.

Voorwaarden

Algemeen:

 • De sport- of beweegactiviteit richt zich in hoofdzaak op inwoners van Zwolle die tot de doelgroep behoren.
 • Het onderdeel Sportprogramma biedt gedurende tenminste 30 weken per jaar een of meer sportactiviteiten.

Aanvragen

Wanneer aanvragen

 • Aanvraag voor een subsidie in kader van Sportprogramma wordt ingediend in de periode 1 juni tot en met 30 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. 

  Aanvraag die betrekking heeft op jaar 2025 wordt ingediend in de periode 1 juli tot en met 30 september 2024. U kunt bij het Subsidieloket van de gemeente Zwolle, subsidieloket@zwolle.nl  een aanvraagformulier hiervoor opvragen.

 • Aanvraag voor een subsidie in kader van Sportproject kan pas vanaf januari 2025 ingediend worden, via eHerkenning.

Beleid en wetgeving

Contact

ls u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.