Subsidieregeling Cultuur - Kunstevenement (professionals)

De gemeente Zwolle vindt een goed cultuuraanbod op het gebied van evenementen voor inwoners en bezoekers belangrijk. De gemeente wil initiatieven ondersteunen die bijdragen aan het vergroten van dit culturele aanbod en Zwolle nog experimentele, creatiever en ondernemender maken. Met de subsidieregeling kunstevenement stelt de gemeente geld beschikbaar voor de organisatie van culturele evenementen, kunstevenementen en kunstfestivals.

Waarom deze subsidie?

Deze subsidie wordt verleend om evenementen op het gebied van kunst en cultuur in Zwolle te organiseren.  

Experimenteel, creatief en ondernemend 

Zwolle heeft inwoners en bezoekers veel te bieden op het gebied van cultuur, recreatie, sport en toerisme. De gemeente wil dat graag zo houden en de stad verder ontwikkelen tot een nog bruisender en levendiger stad. Dit doet de gemeente niet alleen. Maar samen met organisatoren van mooie evenementen. Met deze regeling willen we kunstevenementen (culturele festivals) ondersteunen die bijdragen aan het culturele imago en de profilering van Zwolle als een levendige en aantrekkelijke stad en bijdraagt aan de toeristische aantrekkingskracht van Zwolle. 

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet uw kunstevenement aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • Het kunstevenement moet binnen uiterlijk een jaar na subsidieverlening zijn afgerond. 
  • Het kunstevenement is origineel en heeft voldoende artistiek- inhoudelijke kwaliteit. Dit blijkt uit vakmanschap, oorspronkelijkheid en zeggingskracht van de kunstactiviteit of het kunstevenement.
  • Het kunstevenement heeft voldoende zakelijke kwaliteit. Dit wordt aangetoond met een financieringsplan, marketingplan en een overzicht van de organisatie  
  • Het kunstevenement levert een bijdrage aan het cultureel imago van Zwolle en het culturele klimaat versterkt en tevens aan de profilering van Zwolle als een levendige en aantrekkelijke stad en bijdraagt aan de toeristische aantrekkingskracht van Zwolle.
  • Het kunstevenement heeft een openbaar karakter.
  • Het kunstevenement wordt in Zwolle ontwikkeld en vindt in Zwolle plaats.

Let op: Daarnaast komt een aanvraag alleen in aanmerking voor deze subsidieregeling als voor de activiteiten niet al een gemeentelijke subsidie is verleend op grond van de culturele basisinfrastructuur.

Kunstevenement die geheel of gedeeltelijk worden ondernomen door studenten of scholieren in het kader van hun opleiding of studie komen niet in aanmerking voor subsidie.

Aanvragen

Aanvragen kan via E-Herkenning. Zie de knop bovenaan op deze pagina.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2024 is € 49.484.

Een subsidie voor een kunstevenement bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten. De overige kosten dient de aanvrager op een andere manier te dekken, bijvoorbeeld door inkomsten uit entree, sponsoring, subsidies van andere overheden, fondsen en dergelijke.

Meesturen

Per kunstevenement kunt u slechts één aanvraag indienen. Indienen kan via de knop bovenaan deze pagina. Bij de aanvraag moet u in ieder geval de volgende gegevens verstrekken:

  • Een activiteitenplan met daarin informatie over het artistieke programma, een marketingplan en een visie op waarom het kunstevenement het ECO profiel van Zwolle versterkt
  • het CV van de artistieke en - indien betrokken - zakelijke uitvoerende
  • Een begroting voorzien van een sluitend dekkingsplan

U kunt een voorbeeldbegroting en -dekkingsplan vinden op deze websiteexterne-link-icoon. U mag ook uw eigen format gebruiken. 

Hoe lang duurt het?

Indieningstermijn

De subsidieaanvraag moet voordat het evenement plaatsvindt ingediend zijn, maar ook vóór de deadline van de indientermijn.  De indieningstermijn is van 15 februari 2024 tot en met 29 februari 2024.

Behandeltermijn

De adviescommissie Cultuur brengt een advies uit aan het college over uw aanvraag. Binnen 13 weken nadat de termijn voor het indienen van een aanvraag is verstreken beslist het college over uw aanvraag. 

Beleid en wetgeving

Contact

Als u vragen heeft dan kunt u het subsidieloket bellen: telefoon 14038 (5 cijfers). Voor inhoudelijke vragen over de regeling, kunt u terecht bij Thamar Karst: t.karst@zwolle.nl.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.