Subsidieregeling maatschappelijke opvang

Biedt uw organisatie professionele hulp en opvang aan clienten uit de regio IJssel-Vecht met een toekenningsbeschikking van de Centrale Toegang voor maatschappelijke opvang? U komt dan mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling Maatschappelijke Opvang.

Aanvragen

Biedt uw organisatie professionele hulp en opvang aan clienten uit de regio Ijssel-Vecht met een toekenningsbeschikking van de Centrale Toegang voor maatschappelijke opvang? U komt dan mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling Maatschappelijke Opvang.

Voor wie?

U bent een aanbieder die maatschappelijke opvang aanbiedt. Als aanbieder voldoet u aan de vereisten uit de Wmo 2015.

Meesturen

 • Ingevuld rekenmodel Maatschappelijke Opvang 2023 
 • Ingevuld activiteitenplan Maatschappelijke opvang 2023
 • Standaard verklaring
 • Belegstuk IBAN (bankafschrift van maximaal 3 maanden oud, met daarop uw IBAN nummer en te naam stelling)

Rekenmodel maatschappelijke opvang 2023

  Hoe lang duurt het?

  Indieningstermijn: 

  Een subsidieaanvraag dient u in vóór 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor uw subsidie aanvraagt.

  Behandeltermijn: 

  U ontvangt binnen acht weken na goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad een beslissing. De termijn van acht weken kan met maximaal zes weken worden verlengd.

  Beleid en wetgeving

  Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

  Plaatselijke verordeningen

  Algemene Subsidieverordeningexterne-link-icoon

  Wetgeving

  wetten.overheid.nlexterne-link-icoon

  Contact

  Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

  Klachten en meldingen

  Klachten & meldingen
  Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.