Zorg en welzijn

Het welzijn van mensen gaat ons allemaal aan. Door de vrijwillige of professionele ondersteuning die we krijgen of geven of door allerlei voorzieningen in de wijk waardoor inwoners prettiger wonen en leven. Denk aan speeltoestellen, activiteiten voor jongeren of bijvoorbeeld de eetvoorziening voor oudere buurtbewoners in het zorgcentrum.

Onze ambitie is dat iedereen meedoet. Dat is een uitdaging waar niet alleen de gemeente voor staat, maar alle maatschappelijke partners, professionals en inwoners. Op deze website vindt u informatie over zorg, ondersteuning, welzijn en participatie.

Voor welke ondersteuning, hulp en zorg is de gemeente verantwoordelijk?

De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die hulp in en aan huis nodig hebben, zodat zij thuis te kunnen blijven wonen. Die hulp valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, net als de dagbesteding voor volwassenen en een deel van beschermd wonen. Ook jeugdhulp valt ook onder de gemeente. En de gemeente is ook verantwoordelijk voor Participatiewet voor werk en inkomen is.