Inclusief Zwolle

Wij willen dat iedereen zich thuis voelt in onze stad. Ongeacht afkomst, godsdienst, geslacht, genderidentiteit, levensovertuiging, handicap of seksuele voorkeur. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in Zwolle.

We zijn in Zwolle trots op onze diversiteit. In Zwolle doet iedereen er toe en doet iedereen mee. Hier maken we samen de stad van morgen. 

Inclusief Zwolle is een van de vijf hoofdthema’s van het coalitieakkoord 2022-2026. Inclusief Zwolle betekent vrijheid en veiligheid voelen om te zijn wie je bent. Het betekent het wegnemen van drempels die vrijheid, veiligheid en gelijkwaardige toegang voorkomen. We bestrijden (institutionele) discriminatie en racisme. We stimuleren gendergelijkheid. De positie van de vrouw versterken we verder. We beschermen kwetsbare groepen. We vinden het belangrijk dat mensenrechten hoog in het vaandel staan. Alle inspanningen die hiervoor nodig zijn, pakken we samen op.  

Wat onze ambities zijn en hoe we dat willen bereiken is terug te vinden in:  

Dit doen we natuurlijk niet alleen. We werken onder andere samen met de alliantie tegen Discriminatie en Racisme, COC Zwolle, Vizier Oost, Zwolle Pride, Toegankelijk Zwolle, Comité 30 juni/1juli, Deltion, Windesheim, Amnesty International Zwolle en Sportservice Zwolle.