Toegankelijkheid www.Zwolle.nl

De website www.Zwolle.nl met informatie over producten, diensten, projecten en bestuur van de gemeente Zwolle moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een functionele beperking (blind, slechthorend, motorisch beperkt, laaggeletterd, woordblind) moet deze informatie toegankelijk zijn: technisch bereikbaar en begrijpelijk (leesbaar). De eisen staan in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Website

De website van de gemeente Zwolle voldoet technisch nagenoeg helemaal aan de eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid. Waar tekortkomingen worden geconstateerd, wordt geprobeerd deze zo snel mogeljk op te lossen.

Zwolle.nl werkt ook zonder Java-script en is bovendien ´responsive´. Daardoor kan de website op allerlei apparaten, van smartphone, tablet tot desktop, goed worden weergegeven.

Voorleessoftware

De pagina’s zijn opgezet volgens de WCAG. Ze laten zich door middel van de tab-toets en de pijltjestoetsen gemakkelijk scrollen en met speciale voorleessoftware (voor blinden, slechtzienden en dyslectici) logisch voorlezen. Overigens kan iedereen het voorleesprogramma Readspeaker toepassen.

Teksten

Het leesniveau van de teksten op www.Zwolle.nl is B1/B2, en daarmee te begrijpen door ten minste 40 tot 65 procent van de Nederlandse bevolking.

Met cursussen bevordert de gemeente Zwolle bij medewerkers het schrijven van eenvoudige teksten.

Afbeeldingen

´Informatieve afbeeldingen´ (kaarten of afbeeldingen van handelingen) hebben een vervangende tekst (alt-tekst). Blinden en slechtzienden kunnen deze teksten door middel van voorleessoftware laten afspelen. Bij interactieve kaarten lukt het niet altijd om een alternatief aan te bieden. Zodra de techniek achter deze kaarten is verbeterd, zullen we deze zo snel mogelijk toepassen.

Video´s op Zwolle.nl zijn ingesproken en ondertiteld. Soms is de informatie ook via een uitgeschreven tekst beschikbaar. Dit wordt verder uitgebreid.

Bij het kleurgebruik is zo veel mogelijk rekening gehouden met contrast voor een betere leesbaarheid. Verwijzing naar kleuren wordt zoveel mogelijk voorkomen of er is een alternatief.

PDF-bestanden

PDF-bestanden zijn vanuit Word opgeslagen in PDF 1.7-formaat. Nieuwe brochures/folders die met Adobe InDesign als PDF-bestand zijn opgemaakt voldoen aan de internationale standaard WCAG2.0. Invulbare PDF-formulieren op Zwolle.nl worden stapsgewijs vervangen door toegankelijke webformulieren.

Toetsen

De gemeente maakt gebruik van SiteImprove, een hulpmiddel waarmee de site onder andere kan worden getoetst op toegankelijkheid. Tekortkomingen lossen we op samen met onze leverancier en in samenwerking met andere gemeenten die gebruikmaken van het zogeheten WIM-internetsjabloon voor gemeenten.

Toets op digitale toegankelijkheid

Stichting Accessibility heeft op verzoek van gemeente Zwolle in september 2018 de gemeentelijke websites getest op (digitale) toegankelijkheid. De verbetervoorstellen die hieruit naar voren zijn gekomen, pakken we stapsgewijs op in samenwerking met andere gemeenten die het WIM-sjabloon gebruiken.. 

Vragen

Heeft u vragen over de toegankelijkheid van www.Zwolle.nl of ondervindt u problemen bij de toegankelijkheid van de website, neem dan contact op met de gemeente, tel. 14038 (vijf cijfers) of e-mail: j.ruiter@zwolle.nl.

(Laatst bijgewerkt: 10-05-2019)