Toegankelijkheid www.Zwolle.nl

De website www.Zwolle.nl met informatie over producten, diensten, projecten en bestuur van de gemeente Zwolle moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een functionele beperking (blind, slechthorend, motorisch beperkt, laaggeletterd, woordblind) moet deze informatie toegankelijk zijn: technisch bereikbaar en begrijpelijk (leesbaar). De eisen staan in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Nieuwe website

De gemeente Zwolle heeft in 2014 een nieuwe website in gebruik genomen, die technisch nagenoeg helemaal voldoet aan de Webrichtlijnen. Aan een aantal tekortkomingen wordt gewerkt.

De nieuwe website werkt ook zonder Java-script en is bovendien een ´responsive´. Daardoor kan de website op allerlei apparaten, van smartphone, tablet tot desktop, goed worden weergegeven.

Voorleessoftware

De pagina’s zijn opgezet volgens de Webrichtlijnen. Ze laten zich door middel van de tab-toets en de pijltjestoetsen gemakkelijk scrollen en met speciale voorleessoftware (voor blinden, slechtzienden en dyslectici) logisch voorlezen. Overigens kan iedereen het voorleesprogramma Readspeaker toepassen.

Teksten

Het leesniveau van de teksten op www.Zwolle.nl is B1/B2, en daarmee te begrijpen door ten minste 40 tot 65 procent van de Nederlandse bevolking. Eind 2016/begin 2017 gaat de gemeente Zwolle voor de teksten over producten en diensten gebruikmaken van SDU Vind. Deze teksten hebben leesniveau B1/B2.

Met cursussen bevordert de gemeente Zwolle bij medewerkers het schrijven van eenvoudige teksten.

Afbeeldingen

´Informatieve afbeeldingen´ (kaarten of afbeeldingen van handelingen) hebben een vervangende tekst (alt-tekst). Blinden en slechtzienden kunnen deze teksten door middel van voorleessoftware laten afspelen. Bij interactieve kaarten lukt het niet altijd om een alternatief aan te bieden. Zodra de techniek achter deze kaarten is verbeterd, zullen we deze zo snel mogelijk toepassen.

Foto's van onder meer de leden van het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraadsleden hebben geen tekstueel alternatief. Dit wordt voor eind 2016 aangepast.

Video´s op Zwolle.nl zijn ingesproken en ondertiteld. Soms is de informatie ook via een uitgeschreven tekst beschikbaar. Dit wordt verder uitgebreid.

Bij het kleurgebruik is zo veel mogelijk rekening gehouden met contrast voor een betere leesbaarheid. Verwijzing naar kleuren wordt zoveel mogelijk voorkomen of er is een alternatief.

PDF-bestanden

Vanaf het vierde kwartaal van 2015 slaat de gemeente PDF-bestanden vanuit Word op in PDF 1.7-formaat. Nieuwe brochures/folders die met Adobe InDesign als PDF-bestand zijn opgemaakt voldoen aan de internationale standaard WCAG2.0. Invulbare PDF-formulieren op Zwolle.nl worden op termijn vervangen door toegankelijke webformulieren.

Toetsen

Sinds 2016 maakt de gemeente gebruik van SiteImprove, een hulpmiddel waarmee de site onder andere kan worden getoetst op toegankelijkheid. Tekortkomingen lossen we op samen met onze leverancier en in samenwerking met andere gemeenten die gebruikmaken van het zogeheten WIM-internetsjabloon voor gemeenten. Begin 2017 nemen we een verbeterde versie hiervan in gebruik. Daarmee wordt ook een aantal grotere en kleinere problemen wat toegankelijkheid opgelost.

Vragen

Heeft u vragen over de toegankelijkheid van www.Zwolle.nl of ondervindt u problemen bij de toegankelijkheid van de website, neem dan contact op met de gemeente, tel. 14038 (vijf cijfers) of e-mail: j.ruiter@zwolle.nl.

(Laatst bijgewerkt: 14-2-2017)