Toegankelijke stad

Zwolle wil een gastvrije stad zijn voor iedereen. Ook vinden we het belangrijk dat de stad toegankelijk is: iedereen moet makkelijk binnen de stad kunnen reizen en bewegen. En dat de openbare ruimte (zoals de straat, stoep en parken) goed ingericht is. Iédereen moet deze openbare ruimte op een makkelijke manier kunnen gebruiken, zonder dat daarbij hulp nodig is. Dat betekent bijvoorbeeld dat, ook als je in een rolstoel zit, de straten zo zijn gemaakt dat je er makkelijk over kunt rijden of lopen. Het gaat om straten en pleinen, groen en water. Om wegen waarover mensen zich verplaatsen en plekken waar mensen verblijven en elkaar ontmoeten. Hoe houden we deze toegankelijk voor iedereen?