Meldingen en contact toegankelijke stad

Ziet u verbeterpunten in het straatbeeld om de toegankelijkheid te vergroten, dan kunt u hier een melding voor doen. Voorbeelden kunnen zijn: het ontbreken van op- en afritjes in de stoep, het ontbreken van blindengeleiding of een ontoegankelijke afvalcontainer. U kunt ook ideeën voor innovaties of wensen voor de openbare ruimte melden.