Emancipatie

We hebben aandacht voor en accepteren elkaars verschillen.

Regenboog

Zwolle is een regenbooggemeente. Dat betekent dat we ons actief inzetten voor de acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse en queer personen (lhbtiq+ gemeenschap). We staan voor gelijke rechten voor iedereen. We zijn hiervoor op verschillende thema's bezig. Denk aan regenboogouderen, een inclusieve werkvloer en veiligheid van lhbtiq+ personen. Bij het Stadskantoor en Stadhuis hangt de Progress Flag elke dag. Meer weten over wat we doen als regenbooggemeente? Bekijk het uitvoeringsplan Diversiteit en Inclusieexterne-link-icoon.  

COC Zwolle

COC Zwolle komt op voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (lhbtiq+). COC organiseert veel activiteiten en bijeenkomsten waar ontmoeting centraal staat. Wil jij hier een keer aan deelnemen of wil je meer weten over COC Zwolle? Neem dan een kijkje op COC Zwolleexterne-link-icoon.

Zwolle Pride

In 2019 werd voor het eerst een Pride georganiseerd in Zwolle. Sindsdien is het – met een onderbreking door de coronapandemie - een jaarlijks terugkerend evenement in het laatste weekend van augustus. Meer informatie is te vinden op Zwolle Pride.nlexterne-link-icoon.

Wereldcafé’s

Comité 30 juni/1 juli organiseert maandelijks een wereldcafé in samenwerking met Vizier-Oost. De cafés gaan over onderwerpen gerelateerd aan etniciteit, culturele verschillen, discriminatie en het slavernijverleden. Nader tot elkaar komen en begrip hebben voor elkaars verhaal en mening staat hier centraal. Ben je nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op: KetiKotiZwolle.nlexterne-link-icoon.

Gendergelijkheid 

Vrouwen zijn in de meerderheid in Zwolle. Toch worden zij benadeeld op basis van hun geslacht en gender. Vrouwen worden door een aantal factoren belemmerd in hun keuzevrijheid en gelijkwaardigheid. Denk aan: seksueel geweld, ongelijkheid in de verdeling van zorg en arbeid en ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Maar denk ook aan de beschikbaarheid van toiletten, het bespreekbaar maken van menstruatieproblemen, de toegang tot menstruatieproducten en het creëren van borstvoedingsvriendelijke plekken. Maar wie in de zoektocht naar gendergelijkheid enkel kijkt naar vrouwen, mist de helft van het verhaal. Gendergelijkheid gaat immers iedereen aan.  

We zetten in op gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Met daarbij focus op een preventieve aanpak. Stereotypering werkt seksueel grensoverschrijdend gedrag bijvoorbeeld in de hand. Door bewustwording, educatie en normaliseren kan het beste onwenselijk gedrag worden voorkomen.  

Benieuwd naar welke Zwolse organisaties zich hiervoor inzetten? 

Team Seksuele Gezondheid van GGD Ijsselland zich bezig met preventieactiviteiten voor professionals, bijvoorbeeld over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Meer informatie vind je op Seks en gezondheid - GGD IJssellandexterne-link-icoon.  

Het Zwols Vrouwenplatform zet zich in voor een stad waarin alle vrouwen, ongeacht leeftijd, geslacht, gender, kleur, seksuele voorkeur, fysieke staat en/of inkomen, zich thuis voelen. Meer informatie vind je op het Zwols Vrouwen Platformexterne-link-icoon.