Tegen discriminatie en racisme

We behandelen iedereen gelijkwaardig.

Discriminatie is een actieve vorm van uitsluiting. Dat kan op een directe en op een indirecte manier. Voorbeelden zijn: iemand niet aannemen vanwege huidskleur (direct). Of alle honden weigeren in een supermarkt waardoor ook blind- en slechtziende  Zwollenaren en hun hulphonden niet welkom zijn (indirect).  

Segregatie is de scheiding van groepen op basis van een of meerdere kenmerken. Bijvoorbeeld wanneer inwoners met een migratieachtergrond vooral in dezelfde buurt wonen. Maar ook wanneer inwoners niet volwaardig meedraaien in de maatschappij vanwege een gebrek aan fysieke toegang. En wanneer ze zich niet vrij en veilig genoeg voelen om buitenshuis henzelf te zijn. In Zwolle werken we aan diversiteit en balans in wijken en buurten. Daar vindt namelijk ontmoeting plaats en begint de samenleving.  

Meld discriminatie 

In Zwolle voelt twaalf procent van de volwassen zich wel eens gediscrimineerd. Toch meldt niet iedereen het, wanneer zij discriminatie ervaren. In Zwolle worden discriminatiemeldingen geregistreerd door anti-discriminatievoorziening Vizier. Ervaar je discriminatie? Neem dan contact op met Vizier voor kosteloos advies en ondersteuning. Dat kan ook anoniem. Meer informatie vind je op Vizieroost.nlexterne-link-icoon.

Stilstaan bij slavernijverleden 

Stichting Comité 30 juni – 1 juli Zwolle zet zich in onze stad in voor het herdenken van het Nederlandse slavernijverleden en de doorwerking hiervan in het heden. Het Comité organiseert gedurende het jaar verschillende herdenkingen en vieringen, met de nadruk op 30 juni en 1 juli. Op 30 juni wordt het slavernijverleden herdacht en op 1 juli wordt de herwonnen vrijheid gevierd. Deze dag wordt door Surinamers Keti Koti (verbroken ketenen) genoemd.  

Meer informatie over deze herdenkingen in Zwolle vind je op Home - KetiKotiZwolle.nlexterne-link-icoon.

Mensenrechten

Als Shelter City is Zwolle tussen 2018 en 2022 een veilige plek geweest voor mensenrechtenverdedigers die in hun eigen land in gevaar zijn. 

Shelter City is een internationaal initiatief van Justice and Peace in samenwerking met voornamelijk Nederlandse steden, gericht op het beschermen van mensenrechtenverdedigers. Mensenrechtenverdedigers bestrijden schendingen van mensenrechten in hun eigen land. Vaak lopen zij hierdoor het risico te worden onderworpen aan arbitraire gevangenisstraffen, martelingen en zelfs ‘verdwijning’. Wanneer mensenrechtenverdedigers vanwege hun werk worden bedreigd, komen zij in aanmerking voor een verblijf van drie maanden in één van de Shelter City’s. Tijdens hun verblijf in Nederland kunnen de mensenrechtenverdedigers op adem komen, nieuwe vaardigheden ontwikkelen, netwerk opbouwen om vervolgens terug te keren naar hun land en daar hun werk voort te zetten.

In 2023 gaan we aan de slag met het doorontwikkelen van Shelter City Zwolle en gaan we op zoek naar een nieuwe uitvoerder.

Meer weten over het initiatief Shelter City? Bekijk de website van Justice and Peace via Justice & Peace Nederland.externe-link-icoon