ondersteuning iconVoor inwoners

De gemeente Zwolle is verantwoordelijk voor de ondersteuning en participatie van een groot deel van de inwoners. Dat is geregeld in de Jeugdwet, de Wet maatschappelijk ondersteuning en de Participatiewet voor werk en inkomen.

De gemeente biedt niet zelf die hulp. Die wordt gegeven door professionals van organisaties. Heeft u hulp, zorg en ondersteuning nodig? U kunt voor alle ondersteuningsvragen bij het Sociaal wijkteam Zwolle bij u in de buurt terecht.

Ondersteuning bij opvoeden en opgroeien

De gemeente is verantwoordelijk voor bijna alle jeugdhulp. Dat is de lichte opvoed- en opgroeiondersteuning, de specialistische hulp zoals jeugd-GGZ, de gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen en de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering.

Lees meer over Opvoed- en opgroeiondersteuning

Ondersteuning in en aan huis

De gemeente is verantwoordelijk voor de begeleiding van thuiswonende mensen met bijvoorbeeld een beperking, chronische ziekte of psychiatrische aandoening.
De ondersteuning moet mensen helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, zelfredzaam te zijn en dat zij actief kunnen meedoen in samenleving..
Ook de individuele voorzieningen zoals taxivervoer, woningaanpassing en hulpmiddelen vallen hieronder.

Deze taken zijn opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Meer weten? Thuisondersteuning | Wijkteams (swtzwolle.nl)

Werk en inkomen

De Participatiewet gaat er vanuit dat iedereen die een beroep doet op de gemeente voor een uitkering zo snel mogelijk weer aan het werk gaat en zelf voor een inkomen zorgt.
We kijken niet naar wat iemand niet kan, maar welk werk je naar eigen kracht en mogelijkheden wél kunt doen. Dat betekent ook dat iemand in principe zelf actief op zoek gaat naar werk.

Als betaald werk toch niet mogelijk is, dan kijken we op welke manier iemand toch actief kan blijven. Dat kan vrijwilligerswerk zijn of bijvoorbeeld een creatieve dagbesteding en natuurlijk onderwijs als dat helpt om sneller een baan te vinden.

Lees meer over werk en inkomen

Dagbesteding

Dagbesteding is voor mensen die door bijvoorbeeld een handicap, leeftijd of ziekte (nog) niet kunnen werken of naar school gaan. Met een dagbesteding kunnen zij actief zijn, hebben zij een regelmatig dagritme en komen zij in contact met andere mensen. Dagbesteding kan ook ingezet worden om mantelzorgers te ontlasten.

Dagbesteding valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Lees meer over Dagbesteding

Beschermd wonen

De gemeente is verantwoordelijk voor een deel van Beschermd wonen geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het gaat hier om Beschermd wonen met het zorgzwaartepakket C dat gericht is op begeleiding.
Beschermd wonen voor mensen met psychische of psychosociale problemen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen, ook niet met hulp van bijvoorbeeld een mantelzorger of met begeleiding van een hulpverlener.

Een voorziening voor Beschermd wonen biedt een veilige woonomgeving en begeleidt de bewoners in hun zelfredzaamheid, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving of op termijn weer zelfstandig kunnen wonen.

Beschermd wonen is opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Lees meer over Beschermd wonen

Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg

Gemeenten zijn niet voor alle ondersteuningstaken verantwoordelijk.De Zorgverzekeringswet (Zvw) is voor de medische zorg. Het gaat hier om verpleging en persoonlijke verzorging aan huis, de behandeling van mensen met een zintuigelijke beperking, de intensieve kindzorg en de palliatieve zorg.

Voor deze zorg is iedereen verzekerd bij de ziektekostenverzekeraar.

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die 24 uur zorg per dag nodig hebben. Voor de uitvoering van deze wet is het Zorgkantoor verantwoordelijk.

Lees meer op Informatie langdurige zorg

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle